THETA Doradztwo Techniczne

PL
, 12.01.2015

1 września 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. (Dz. U. UE. L 167) w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Zgodnie z artykułem 95 w/w rozporządzenia od dnia 1 września 2015 r. nie udostępnia się produktu biobójczego na rynku, jeśli wytwórca lub importer substancji czynnej/ych zawartych w danym produkcie nie znajduje się w wykazie właściwych osób.

Pobierz Artykuł

, 07.11.2014

Obowiązek ten pojawia się zarówno podczas transportu sztuk przesyłki, jak i cysterną czy luzem. Nie ma tu znaczenia dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Wyposażenie ochronne powinien przygotować przewoźnik (kierowca) przed rozpoczęciem transportu. Dla wygody całe wyposażenie może się znajdować w jednym miejscu, np. w skrzynce umieszczonej w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy, aby w razie potrzeby mógł z niego skorzystać.

Pobierz Artykuł

, 07.11.2014

We współpracy z THETA Doradztwo Techniczne rozpoczynamy nowy cykl – co miesiąc kierowcy przewożący towary niebezpieczne, potocznie nazywane „ADeeRami", będą mogli uzyskać informacje dotyczące właśnie tego typu towarów – ich przewozu, prawidłowego wypełniania dokumentów przewozowych, obowiązków w łańcuchu transportowym oraz innych ważnych elementów w tym zakresie.

Pobierz Artykuł

, 30.10.2014

NDS – nowe-stare rozporządzenie, czyli co się zmieniło w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Badania i pomiary poziomów stężeń szkodliwych czynników chemicznych w miejscu pracy są obowiązkiem pracodawców wynikającym wprost z Kodeksu Pracy (art. 227, dział X). Same wartości parametrów - graniczne stężenia substancji dozwolone w miejscu pracy zapisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm.).

Pobierz Artykuł

, 06.10.2014

Wiele przedsiębiorstw korzysta z kart charakterystyki przygotowanych w języku polskim, a powstałych oryginalnie w językach obcych lub też tworzy karty w obcych językach, choćby ze względu na wymagania swoich odbiorców. Pozornie prosta sprawa, w istocie jest o wiele bardziej złożona. W UE mamy odpowiednie zapisy prawne nakazujące stworzenie karty w języku odbiorcy (art. 31 rozporządzenia REACH).

Pobierz Artykuł

, 08.06.2014

Decyzja o udzieleniu zezwolenia i przeglądy zezwoleń. Zezwolenia udzielone uważa się za ważne, dopóki Komisja nie podejmie decyzji o zmianie lub wycofaniu zezwolenia w kontekście przeglądu, pod warunkiem, że posiadacz zezwolenia przedłoży sprawozdanie z przeglądu przynajmniej 18 miesięcy przed upływem okresu. Zezwolenia udzielone dla niektórych zastosowań są objęte okresem przeglądu, który określa się dla każdego przypadku indywidualnie.

Pobierz Artykuł

, 07.06.2014

Celem udzielenia zezwolenia zgodnie z tytułem VII REACH jest zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego przy zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC-Substance of very high concern) jest właściwie kontrolowane oraz, że substancje te są stopniowo zastępowane odpowiednimi alternatywnymi substancjami lub technologiami, o ile są one wykonalne z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia.

Pobierz Artykuł

, 07.06.2014

Produkty biobójcze to m in. środki dezynfekcyjne obejmujące preparaty do mycia oraz dezynfekcji różnych powierzchni, a także do dezynfekcji skóry rąk i ciała. Bogata gama produktów dezynfekcyjnych jest szczególnie widoczna w asortymencie chemii gospodarczej, którą stosuje się w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej oraz przemysłowych. W ostatnich latach obserwuje się wzrost wymagań prawnych jakie muszą spełnić firmy wprowadzające tego typu produkty do obrotu.

Pobierz Artykuł

, 07.06.2014

Obowiązek zgłaszania kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych uregulowany jest w art. 15. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63 poz. 322 wraz z późn. zm.). Zgodnie z w/w artykułem zgłoszenia powinny dokonać osoby fizyczne lub prawne, które wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaninę niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie lub/oraz sprowadzają taką mieszaninę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenie polega na poinformowaniu Inspektora ds. Substancji Chemicznych o takiej mieszaninie poprzez przekazanie do Biura ds. Substancji, najpóźniej w dniu wytworzenia mieszaniny lub jej sprowadzenia na terytorium RP, odpowiednich danych...

Pobierz Artykuł

Archiwum Artykułów

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG