THETA Doradztwo Techniczne

PL
, 07.06.2014

Nanotechnologia jest stosunkowo młodą dyscypliną, jednakże jest to dziedzina niosąca bardzo wiele możliwości i mająca ogromny potencjał. Wiele dóbr konsumenckich, dostępnych w tej chwili na rynku, jest opartych na tej technologii. Zastosowanie nanotechnologii bardzo często polepsza właściwości produktu oraz pomaga zmniejszyć negatywny wpływ wytwarzanych produktów na środowisko. Sektor kosmetyczny, którego domeną jest ciągłe poszukiwanie bardziej efektywnych składników aktywnych i surowców, był jednym z pierwszych gałęzi przemysłu, które rozpoczęły badania oraz wprowadziły nanomateriały do swoich produktów. Warto jednak pamiętać, że nadmierne, niekontrolowane wykorzystanie technologii, która nie jest dobrze poznana i przebadana, może nieść ze sobą także poważne ryzyko.

Pobierz Artykuł

, 07.06.2014

Weryfikacja wielkości przedsiębiorstwa po „rejestracji pełnej REACH". Jednym z kluczowych elementów wymaganych podczas rejestracji właściwej substancji zgodnie z art. 74 rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH) jest podanie wielkości przedsiębiorstwa określonej zgodnie z unijnymi kryteriami zawartymi w Zaleceniach Komisji z 6 maja 2003 r. 2003/361/EC. Informacja ta jest ściśle powiązana z opłatą wnoszoną przez rejestrujące przedsiębiorstwo na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym niższa opłata.

Pobierz Artykuł

Archiwum Artykułów

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG