THETA Doradztwo Techniczne

PL
, 08.10.2014

Ustawa o produktach biobójczych z 13 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 175, poz.1433 wraz z późniejszymi zmianami) dostosowuje regulacje prawne w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych zgodnie z wymogami Dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 r. Określa ona warunki wprowadzenia do obrotu i stosowania na terytorium Polski produktów biobójczych.

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

1 czerwca 2012 r. minie 5 lat od momentu wejścia w życie Rozporządzenia 1907/2006/WE zwanego REACH-em. Chociaż nie jest to nowy przepis, nadal dla wielu przedsiębiorstw jego postanowienia są na tyle skomplikowane, że wygodniej jest udawać, że wcale nie istnieją (o ile oczywiście się to uda).

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasad zachowania właściwej higieny w gabinetach kosmetycznych itp. Szczególną uwagę zwrócono na warunki skutecznej dezynfekcji w zależności od danej powierzchni i spektrum działania, dzięki którym może zostać zagwarantowane wykonanie danej usługi przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka zakażenia. Aby sprostać temu zadaniu, należy posiadać odpowiedni zasób wiedzy na temat zasad dezynfekcji, który pozwoli uniknąć błędów mogących wywołać nieodwracalne i niepożądane skutki.

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

Niestety nie zawsze przypisanie prawidłowego statusu jest kwestią prostą do realizacji. Wynika to z faktu, iż definicje poszczególnych grup produktów nakładają się na siebie i trudno jest wyznaczyć jasną granicę miedzy nimi. Odpowiedzialność za prawidłową klasyfikacje spoczywa zwykle na podmiocie odpowiedzialnym za wprowadzenie do obrotu. W przypadku produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych organem weryfi kującym prawidłowe określenie statusu prawnego jest Urzad Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pobierz Artykuł

, 07.06.2014

Produkty chemiczne powinny być w miarę możliwości jak najbezpieczniejsze i stwarzać jak najmniejsze zagrożenie dla stosujących je osób. Służy temu szereg przepisów Unii Europejskiej, które normują różne aspekty związane z wprowadzaniem do obrotu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. W szczególności są to przepisy regulujące sposób klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych produktów, a także wprowadzające szereg ograniczeń i zakazów dla poszczególnych substancji, mieszanin lub grup produktów, mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń przez nie powodowanych w stopniu umożliwiającym bezpieczne ich stosowanie.

Pobierz Artykuł

Archiwum Artykułów

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG