THETA Doradztwo Techniczne

PL

Zapisz się do Newslettera

 

Usługa „Newsletter” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji o nowościach prawnych związanych z substancjami i mieszaninami chemicznymi, produktami biobójczymi, kosmetykami, REACH, CLP, ADR i innymi interesującymi wydarzeniami z branży chemicznej. Ponadto zawiera informacje na temat aktualnie realizowanych przez THETA Consulting Sp. z o.o. szkoleń i konferencji branżowych, a także usług oferowanych w ramach działalności własnej związanych z substancjami chemicznymi.

  • Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi „Newsletter” THETA Consulting Sp. z o.o. pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  • Podstawowa wersja Newslettera rozsyłana jest średnio 1 raz w miesiącu.
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34. Dane osobowe (tj. adresy e-mail, nazwa, adres firmy, województwo) zbierane są przez THETA Consulting Sp. z o.o. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”

Zapraszamy
Zespół THETA Consulting Sp. z o.o.


Obszar Zainteresowań


Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@thetaconsulting.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online