THETA Doradztwo Techniczne

PL

Od 1 marca 2022 r. zakazuje się wprowadzania do obrotu lub stosowania do powszechnej sprzedaży produktów zawierających lilial (aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo)propionowy, Butylphenyl Methylpropional), CAS 80-54-6 w stężeniu 0,3 % lub więcej, co jest konsekwencją wprowadzenia dla tej substancji klasyfikacji zharmonizowanej (zgodnie z 15ATP do CLP : Repr. 1B H360Fd) oraz poz. 28, 29 i 30 załącznika XVII do rozporządzenia 1907/2006/WE oraz rozporządzenia 2021/2204/WE zmieniającego załącznik XVII REACH w odniesieniu do substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR), które to wprowadziło lilial do dodatku 6 rozp. REACH.

Jednocześnie całkowity zakaz stosowania (w tym sprzedaży produktów) zawierających lilial od 1 marca w produktach kosmetycznych wynika z rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1902 z dnia 29 października 2021 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość.

Podstawa prawna:

Link1>>>

Link2>>>

Link3>>>

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG