THETA Doradztwo Techniczne

PL

rejestracja substancji e akademia

 

Rok 2021 r. przyniósł polskim firmom produkcyjnym nowe wyzwanie: brak dostępności wielu różnych surowców na rynku unijnym, co w wielu wypadkach poskutkowało decyzją o ich imporcie spoza Unii Europejskiej. Przypominamy, że import substancji w postaci własnej lub w mieszaninie wymaga ich rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH. Proces rejestracji związany jest ze złożeniem odpowiedniej dokumentacji rejestracyjnej do Europejskiej Agencji Chemikaliów. W zgłoszeniu rejestracyjnym rejestrujący jest zobowiązany zawrzeć informacje na temat właściwości danej substancji, kierunków jej zastosowań oraz zasad bezpiecznego postępowania. Dokumentację tę należy przesłać drogą elektroniczną za pomocą systemu REACH IT.


Zgodnie z rozporządzeniem REACH rejestracja opiera się na zasadzie; jedna substancja - wspólne przedłożenie danych. W związku z tym, gdy kilku rejestrujących chce zarejestrować tę samą substancję, mają oni prawo wspólnie przedłożyć dokumentację rejestracyjną do Europejskiej Agencji Chemikaliów. W praktyce wiąże się to z tym, że gdy jeden podmiot przedłożył już dokumentację do ECHA, kolejni współrejestrujący mają prawo odkupić od niego (tzw. wiodącego rejestrującego lub konsorcjum, które go reprezentuje) dostęp do danych (Letter of Access). Ponadto każdy rejestrujący musi złożyć jeszcze dodatkową własną dokumentację indywidualną zawierającą m.in. badania identyfikacyjne potwierdzające, że jego substancja jest taką samą substancją jak ta, dla której zakupił dokumentację rejestracyjną.


Rejestracja substancji nie jest procesem jednorazowym. Rejestrujący musi liczyć się z obowiązkiem stałego utrzymywania swojej dokumentacji rejestracyjnej w aktualnym stanie. Dokumentacja rejestracyjna musi odzwierciedlać jak najaktualniejszy stan wiedzy na temat bezpiecznego sposobu wykorzystywania substancji. Z tego względu należy regularnie dokonywać jej przeglądu i aktualizacji w miarę dostępności nowych informacji.


Po więcej informacji zapraszamy na szkolenie: Rejestracja substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH – jak zarejestrować substancje dobrze i szybko

 

baner e akademia2

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG