THETA Doradztwo Techniczne

PL

W 2020 r. Europejska Agencja Chemikaliów otrzymała od państw członkowskich dwie dokumentacje opracowane zgodnie z załącznikiem XV rozporządzenia REACH, w których wskazano substancje, które w opinii tych państw spełniały kryteria artykułu 57 REACH. Agencja po opublikowaniu powyższej informacji na swojej stronie internetowej otrzymała uwagi co do jednej substancji i przekazała dokumentację komitetowi państw członkowskich.

 

Po uzyskaniu jednomyślnego porozumienia Europejska Agencja Chemikaliów ostatecznie opublikowała 19 stycznia aktualizację listy SVHC dołączając poniższe substancje:

 

aktualnosci tabela 09 06 2021

 

Ze względu na obecność substancji na liście SVHC przedsiębiorcy mają szereg obowiązków podczas udostępniania jej na rynku takich jak opracowanie karty charakterystyki, przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw odbiorcom wyrobów, zgłaszanie wyrobów do ECHA i do bazy SCIP.

Zapraszamy na szkolenie Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP, na którym przedstawiamy bliżej wspomniane obowiązki.

 

Sprawdź szkolenie>>>

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG