THETA Doradztwo Techniczne

PL

5 stycznia weszło w życie rozporządzenie 2020/2096 z dnia 15 grudnia 2020 r., które wprowadza zmiany w załączniku XVII m.in.

- poprzez usunięcie pozycji 22, 67, 68 dotyczące pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów, eteru bis (pentabromofenylowego) oraz kwasu perfluorooktanowego i jego soli – substancji, dla których ograniczenie we wprowadzaniu do obrotu określa już rozporządzenie 2019/1021

- poprzez uwzględnienie nowych substancji w dodatkach 1-6 rozporządzenia REACH, które objęte są ograniczeniami opisanymi w pozycji 28-30

- poprzez aktualizację metod badania barwników azowych do celów pozycji 43 w tym załączniku.


Rozporządzenie>>>

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG