THETA Doradztwo Techniczne

PL

Od 1 stycznia 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe wytyczne dotyczące rejestracji substancji dostarczanych w formie nano. Wszyscy producenci i importerzy nano substancji mają obowiązek zaktualizowania danych w swoich dokumentach rejestracyjnych zgodnie z rozporządzeniem UE z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załączników I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII w celu uwzględnienia nanopostaci substancji. Celem wprowadzenia zmian jest upewnienie się, że firmy dostarczają wystarczających informacji, aby wykazać bezpieczne stosowanie swoich nanoform w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Zmiany mają zastosowanie do wszystkich nowych i istniejących rejestracji dotyczących nanoform, co oznacza, że do 1 stycznia 2020 r. rejestrujący powinni zaktualizować swoją dokumentację o informacje dotyczące nanoformy.

Wiecej informacji na ten temat można znaleźć tu: https://echa.europa.eu/pl/-/get-ready-for-new-reach-requirements-for-nanomaterials 

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG