THETA Doradztwo Techniczne

PL

UFI zglaszanie informacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z artykułem 45 rozporządzenia CLP każdy wprowadzający do obrotu mieszaniny niebezpieczne ma obowiązek zgłoszenia informacji na temat tej mieszaniny do wyznaczonego na terytorium danego kraju ośrodka toksykologicznego. Obecnie w Polsce zgłoszenia takie wykonuje się za pomocą ELDIOM i składa elektronicznie w Biurze ds. Substancji Chemicznych.

Od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać załącznik VIII rozporządzenia CLP, który wprowadza zharmonizowany system zgłoszeń informacji o mieszaninach niebezpiecznych (PCN) i zmienia sposób ich zgłaszania. Nowy sposób zgłoszeń będzie dotyczyć poszczególnych grup produktów w następujących etapach:

1. od dnia 1 stycznia 2020 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do stosowania przez konsumentów

2. od dnia 1 stycznia 2021 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowania profesjonalnego

3. od dnia 1 stycznia 2024 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowania przemysłowego.

Zgłoszenie związane będzie z przekazaniem wyznaczonym organom szczegółowych informacji (m.in. klasyfikacja i oznakowanie, informacje toksykologiczne, informacje fizykochemiczne, skład chemiczny) na temat niebezpiecznych mieszanin wprowadzonych do obrotu.

Załącznik VIII rozporządzenia CLP wraz z nowym sposobem zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych wprowadza numer UFI, czyli niepowtarzalny, 16-cyforwy kod, który będzie stanowił powiązanie konkretnego produktu ze zgłoszeniem w zharmonizowanym systemie zgłoszeń. Nowy numer musi być podany na etykiecie produktu.

Po więcej informacji na temat zgłoszeń zapraszamy na szkolenie.

 

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG