THETA Doradztwo Techniczne

PL

Produkty biobójcze podlegają pod rejestrację i uzyskanie pozwolenia umożliwiającego legalne wprowadzenie produktu na rynek. Pozwolenia te są obecnie wydawane zgodnie z procedurą narodową (przejściową) bądź procedurą europejską, dlatego też ewentualne unieważnienie pozwolenia należy rozpatrywać biorąc pod uwagę procedurę zgodnie z którą produkt został zarejestrowany.

Pozwolenie na obrót może być zmienione z urzędu albo na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Prezes Urzędu Rejestracji zawiadamia podmiot odpowiedzialny o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uchylenia pozwolenia na obrót, wzywając go jednocześnie o złożenie w terminie 30 dni dodatkowych wyjaśnień w sprawie.

Unieważnienie pozwoleń narodowych

Pozwolenia na obrót produktem biobójczym w procedurze narodowej wydawane są z datą ważności do 31.12.2024 r., czyli do końca tzw. okresu przejściowego. Pozwolenie może być jednak wcześniej unieważnione z kilku względów opisanych poniżej. 

1. Pozwolenie na obrót podlega uchyleniu z urzędu, jeżeli stwierdzono, że we wniosku o wydanie pozwolenia na obrót lub w dokumentacji załączonej do wniosku podano dane nieprawdziwe, bądź podmiot odpowiedzialny udostępnia na rynku produkt biobójczy niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na obrót. Ponadto uchylenie pozwolenia następuje również w sytuacji, gdy dostawca substancji czynnej zawartej w produkcie nie znajduje się w wykazie zgodnie z art. 95 rozporządzenia 528/2012.

2. Pozwolenie zostaje uchylone także w sytuacji, gdy zawarta w produkcie substancja czynna została wycofana z programu przeglądu.

3. Pozwolenie na produkt może zostać uchylone kiedy to substancja czynna została zatwierdzona jako ostatnia substancja czynna z produktu w danej grupie produktowej, a podmiot nie złożył wniosku o rejestrację w procedurze europejskiej w odpowiednim dla danej substancji czynnej terminie.

4. Uchylenie pozwolenia ma również miejsce, kiedy to wniosek został przez podmiot złożony, jednakże bez dochowania wymaganego przepisami terminu; czyli do daty zatwierdzenia ostatniej substancji czynnej w produkcie.

Czytaj więcej na naszym BLOGU>>>

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG