THETA Doradztwo Techniczne

PL

W dzienniku ustaw UE ukazało się rozporządzenie Komisji Europejskiej zmieniające CLP (tzw. 12 ATP) w zakresie przepisów technicznych oraz kryteriów zawartych w załącznikach I, II, III, IV, V i VI tego rozporządzenia, które jest wynikiem szóstego i siódmego zmienionego wydania GHS.

12 ATP należy stosować obowiązkowo od dnia 17 października 2020 r., ale na zasadzie odstępstwa substancje i mieszaniny mogą być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed wskazaną datą.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

 • m.in. dodaje w tabeli 1.1 podstawowe wartości graniczne dla działania toksycznego na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3 i toksyczności przy aspiracji, wprowadza nową klasę zagrożenia dla odczulonych materiałów wybuchowych i nową kategorię zagrożenia „gazy piroforyczne” w ramach klasy zagrożenia „gazy łatwopalne”, zmienia kryteria dla substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne w załączniku I CLP
 • m.in. skreśla pozycję EUH001 w załączniku II CLP,
 • dodaje nowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H206, H207, H208, H232, zmieniono treść zwrotów H220, H221, H230, H231 oraz tylko w wersji francuskiej H314 w załączniku III CLP,
 • zmienia treść akapitu wprowadzającego oraz kryteria doboru zwrotów m.in. P103, P201, P202 oraz dodano zwrot P212 w załączniku IV CLP,
 • uwzględnia poprawione oraz nowe klasy zagrożenia przy poszczególnych piktogramach w załączniku V CLP,
 • wprowadza zmiany do tabeli 1.1 przedstawiającej klasy zagrożeń i skróty używane dla każdej kategorii zagrożeń w obrębie danej kategorii/podklasy/typu zagrożeń poprzez uwzględnienie nowych klas i kategorii zagrożenia w załączniku VI CLP.

Powyższe zmiany mogą mieć wpływ na klasyfikację produktów wprowadzanych do obrotu przez przedsiębiorstwa, a w związku z tym pociągać za sobą konieczność aktualizacji kart i etykiet.

Zespół THETA

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK
 • Chemia i biznes