THETA Doradztwo Techniczne

PL

26 listopada w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (EU) 2018/1847 dotyczące o-fenylofenolu, które zmienia załącznik V Rozporządzenia Kosmetycznego 1223/2009.

Maksymalne dopuszczalne stężenie o-fenylofenolu jako substancji konserwującej dla produktów niespłukiwanych zostało obniżone z 0,2% do 0,15%. Nie uległo zmianie maksymalne dozwolone stężenie substancji w produktach spłukiwanych i wynosi 0,2%. Ponadto wskazano ostrzeżenia, które należy umieścić na oznakowaniu produktu zawierającego ten konserwant „Unikać kontaktu z oczami”.

Terminy przejściowe:

Począwszy od dnia 17 czerwca 2019 r. nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych niespełniających warunków rozporządzenia.

Począwszy od dnia 17 września 2019 r. nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych niespełniających warunków rozporządzenia.

Link do polskiej wersji ww. rozporządzenia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1847&from=EN 

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes