THETA Doradztwo Techniczne

PL

kosmetyk

Po niemal 10 latach od opublikowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, od 1 stycznia 2019 r. zacznie najprawdopodobniej obowiązywać polska ustawa o produktach kosmetycznych.

Jest to najważniejszy, obok tekstu rozporządzenia kosmetycznego, akt prawny regulujący zasady funkcjonowania rynku kosmetyków.

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych szczegółowo reguluje m.in. kwestie związane z obowiązkiem zgłaszania zakładów produkcyjnych do rejestru zakładów, funkcjonowaniem Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych, określa kompetencje organów odpowiedzialnych za nadzór, zawiera katalog kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE oraz ustanawia zasady dostępu kompetentnych organów do systemu CPNP.

W celu uchronienia Państwa przed sankcjami karnymi proponujemy zwrócić szczególną uwagę na:

• posiadanie dla każdego produktu kosmetycznego pełnej dokumentacji – w tym Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (wraz z uwzględnieniem języka tej dokumentacji
• posiadania dossier produktu w języku polskim lub angielskim wraz z częścią B Raportu Bezpieczeństwa w języku polskim);
• właściwego oznakowania produktu - jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego lub efekt jego działania, dowód deklarowanego działania – wyniki badań aplikacyjnych, aparaturowych i inne dane;
• notyfikację każdego produktu na europejskim portalu CPNP,
• sporządzenie i wdrożenie zasad dobrych praktyk produkcyjnych (GMP);
• posiadanie systemu zbierania i analizowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu.

W razie wszelkich pytań służymy Państwu swoją pomocą. Oferujemy szerokie doradztwo kosmetyczne, weryfikacje etykiet, notyfikacje na portalu CPNP oraz audyty sprawdzające mające na celu przygotowanie Państwa do nowych wymagań prawnych.

Zespół THETA

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Chemia i biznes
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK