THETA Doradztwo Techniczne

PL

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa podczas:

- zapisu na organizowane przez nas wydarzenia: szkolenia, konferencje, webinaria,
- zapisu do wydawanego przez THETA newslettera
- składanego przez Państwa zamówienia na nasz kwartalnik i oferowane usługi,
- podpisywania umowy na realizację oferowanych usług,
- kontaktów telefonicznych, mailowych oraz przez stronę internetową.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, nr telefonu 42 253 01 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy i regulaminów przez Państwa zaakceptowanych, a znajdujących się przy oferowanych przez nas usługach, jak i do kontaktu z Państwem w przypadku wysłania do nas wiadomości za pomocą stron www, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi za pośrednictwem systemu do rozsyłania newslttera
- obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo wysyłają poprzez formularz kontaktowy,
- kontaktowania się z Państwem w celach wynikających z umowy,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- kontaktowania się z Państwem w celach rachunkowych,
- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu THETA

Jeśli się na to Państwo zgodzili, to przetwarzamy dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies,
- kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych.


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji elektronicznej można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób. Firma THETA będzie przetwarzać te dane osobowe dopóki nie zostanie wycofana zgoda.

Nie udostępniamy Państwa danych osobom lub podmiotom trzecim jak i nie przekazujemy ich do państw trzecich.

W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas analizowany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do ujawnienia tym podmiotom żądanych danych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać najkrócej jak to jest możliwe. W zależności od rodzaju zamówionej usługi czas przetwarzania danych jest następujący:

- w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania tej zgody,
- dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes,
- dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.


Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwo prawo do cofnięcia zgody.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zespół THETA 

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Chemia i biznes
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK