THETA Doradztwo Techniczne

PL

Po niemal 10 latach od opublikowania rozporządzeniem kosmetycznego 1223/2009/WE, od 1 czerwca 2018 r. zacznie najprawdopodobniej obowiązywać polska ustawa o produktach kosmetycznych. Jest to najważniejszy, obok tekstu rozporządzenia kosmetycznego akt prawny regulujący zasady funkcjonowania rynku kosmetyków. Ustawa nie przeszła jeszcze przez cały proces legislacyjny, ale wszystko wskazuje na to, że w aktualnie dostępnym tekście z 14.03.2018 r. nie zostaną wprowadzone żadne merytoryczne zmiany.

Projekt ustawy jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12294855/12412572/dokument333471.pdf


Projekt ustawy o produktach kosmetycznych szczegółowo reguluje m.in. kwestie związane z obowiązkiem zgłaszania zakładów produkcyjnych do rejestru zakładów, funkcjonowaniem Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych, określa kompetencje organów odpowiedzialnych za nadzór, katalog kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE oraz ustanawia zasady dostępu kompetentnych organów do systemu CPNP.

Zespół THETA

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Chemia i biznes
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK