THETA Doradztwo Techniczne

PL

kosmetykNadrzędnym celem systemu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal), za pomocą którego dokonuje się notyfikacji produktów kosmetycznych jest ułatwienie bieżącego nadzoru nad produktami kosmetycznymi obecnymi na rynku Unii Europejskiej przez kompetentne władze oraz umożliwienie reagowania w przypadku zatruć, bądź wypadków konsumenckich przez centra kontroli zatruć (jedynie te organy posiadają dostęp do danych zgromadzonych w systemie).

Podczas notyfikacji produktu kosmetycznego zostaje nadany numer referencyjny CPNP, przy czym posługiwanie się tym numerem nie świadczy, że produkt jest kosmetykiem w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009. Osoba odpowiedzialna w pełni odpowiada za nadanie produktowi właściwego statusu produktu. Zgłoszenia do bazy CPNP nie są weryfikowane przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu, ani przez Komisję, ani przez organy nadzoru. Prawidłowość nadania statusu produktowi jest przedmiotem kontroli ze strony kompetentnych władz, odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Handlowej.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż numer CPNP stanowi tylko numer porządkowy przypisany do samego zgłoszenia w portalu CPNP i nie jest identyfikatorem produktu kosmetycznego, nie świadczy też o legalności, czy prawidłowości jego wprowadzenia do obrotu. Identyfikatorem produktu kosmetycznego jest jego pełna nazwa, ze względu na to, że ten sam produkt, pod tą samą nazwą może występować w systemie CPNP pod kilkoma różnymi numerami. Ma to miejsce w przypadku produktu kosmetycznego, kiedy to każdy importer staje się osobą odpowiedzialną i musi samodzielnie spełnić obowiązek notyfikacji produktu w CPNP. Istnieje również prawdopodobieństwo, że z czasem pod tym samym numerem CPNP może pojawić się inna wersja produktu o zmienionej nazwie i opakowaniu, bowiem możliwa jest aktualizacja lub korekta dokonanego zgłoszenia.

Niestety, panująca praktyka rynkowa polegająca na żądaniu podania numeru CPNP prowadzi do błędnego przekonanie, iż numer notyfikacji CPNP kosmetyku jest tożsamy z numerem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jak to ma miejsce np. w przypadku produktów biobójczych lub wyrobów medycznych, choć nie ma żadnej instytucji w EU, która zajmowałaby się dopuszczaniem i nadawaniem numerów pozwoleń przy wprowadzaniu kosmetyków do obrotu.

Zatem przekazanie numeru CPNP powinno być całkowicie dobrowolne i nie powinno mieć żadnego wpływu na możliwość sprzedaży produktów do odpowiednich punktów sprzedaży.

Zespół THETA

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG