THETA Doradztwo Techniczne

PL

baner e akademia THETA www

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo i komfort poszerzamy naszą ofertę o szkolenia realizowane w formie online. Dzięki temu bez wychodzenia z domu lub z pracy i konieczności przemieszczania się mogą Państwo uczestniczyć pełnowartościowych szkoleniach.

Nasze szkolenia realizowane są na żywo, w czasie rzeczywistym, w pełnej dwustronnej komunikacji, dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco zadawać pytania oraz interaktywnie uczestniczyć w całym procesie szkoleniowym. Aby uczestniczyć w szkoleniu potrzebny będzie jedynie komputer (lub inne urządzenie mobilne), kamera, mikrofon oraz oczywiście Internet.

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń.

http://e-akademia-theta.pl/ 

  baner 1 konf przem chem gosp 10 2020 ChiB


Termin: 21 października 2020 r.

Lokalizacja: Airport Hotel Okęcie****, ul. 17 stycznia 24, 02-148 Warszawa

 

Celem jest:
• przekazanie informacji o aktualnym stanie branży chemii gospodarczej
• stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów
• integracja branży
• umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży

Uczestnicy:
• właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menedżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych
• menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży chemii gospodarczej
• pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii gospodarczej
• przedstawiciele nauki

 

Program>>>

Formularz zgłoszenia>


ORGANIZATOR:

EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
ul. Jana Kazimierza 21A/96
01-248 Warszawa
tel./faks: +48 22 253 81 01

Do końca marca wszyscy eksporterzy i importerzy chemikaliów podlegających wymaganiom rozporządzenia 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (rozporządzenie PIC) powinni przekazać swoim wyznaczonym organom krajowym (DNA) informacje dotyczące dokładnych ilości chemikaliów przesyłanych do lub z poszczególnych państw spoza UE w 2019 roku. 26 marca 2020 r.

Europejska Agencja Chemikaliów przedłużyła ten termin do końca maja 2020 r.

e-PIC>>>

W dniu 26 marca 2020 r. Polska podpisała Umowę multilateralną M324, dotyczącą zaświadczenia szkolenia kierowców ADR oraz świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu.

Zgodnie z zapisami tej Umowy, w drodze odstępstwa, wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r.
Świadectwa te zostaną odnowione na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie i zda egzamin przed 1 grudnia 2020 r. Nowy okres ważności rozpocznie się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony.

W drodze odstępstwa, wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada
2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw zostanie przedłużona od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, o ile posiadacz świadectwa zda pozytywnie egzamin przed 1 grudnia 2020 r.

Umowa M324 będzie obowiązywać do 1 grudnia 2020 r. w przypadku przewozu na terytorium krajów, które ją podpisały. Jeżeli któryś z krajów ją wcześniej odwoła, będzie obowiązywała tylko w przypadku przewozu na terytorium kraju, które jej nie odwołało.

Powyższą umowę, oprócz Polski, podpisały 22 kraje europejskie:
Luksemburg, Niemcy, Austria, Norwegia, Francja, Irlandia, San Marino, Niderlandy, Czechy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Słowenia, Hiszpania, Słowacja, Grecja, Belgia, Włochy, Łotwa, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Szwecja.

 

Opracowała:

mgr inż. Joanna Puchalska-Gad
Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz. 

Ze względu na istotny wzrost zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej, których produkcja skupia się obecnie w ograniczonej liczbie państw członkowskich UE, a mianowicie w Republice Czeskiej, Francji, Niemczech i Polsce - wywóz tego typu środków poza obszar UE - bez uzyskania pozwolenia na wywóz - jest zakazany. 

Aktualnie konieczność uzyskania pozwolenia na wywóz obejmuje:
- okulary i przyłbice ochronne,
- osłony twarzy,
- sprzęt do ochrony ust i nosa,
- odzież ochronną,
- rękawice.

Rozporządzenie zostało zmienione przez Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/426 z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/402 uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz w zakresie:

wyłączenia ze środków określonych w art. 1 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia wywozu do Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz do krajów i terytoriów zamorskich wymienionych w załączniku II do Traktatu oraz na Wyspy Owcze, do Andory, San Marino i Państwa Watykańskiego.

Rozporządzenie>>>

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o zawieszeniu przeprowadzania egzaminów po kursach ADR ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.

Wszelkie wyjazdy służbowe/wyjścia służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zostały zawieszone do odwołania.

W związku z powyższym uzgodnione terminy egzaminów po kursach ADR zostają anulowane. Zgodnie z zaleceniem służb epidemiologicznych pozostałe sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.

O dalszych ustaleniach Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego będzie informował na bieżąco na podstawie komunikatów rządowych.

 

 

Na początku marca Sekretariat ONZ poinformował, że Polska podpisała Umowę multilateralną M300. Zgodnie z nią, w dokumencie przewozowym informacja o nazwie i adresie odbiorcy (odbiorców) może być zastąpiona przez określenie „Sprzedaż obwoźna”. Dotyczy to sytuacji, gdy towary niebezpieczne przeznaczone są dla odbiorców nieznanych w chwili rozpoczęcia przewozu.

Korzystając z powyższego odstępstwa, nadawca powinien w dokumencie przewozowym dodatkowo umieścić zapis: „Przewóz uzgodniony na warunkach rozdziału 1.5.1 Umowy ADR (M300)”.

Umowa M300 obowiązuje wyłącznie podczas transportu następujących towarów niebezpiecznych:
UN 0333 Ognie sztuczne
UN 0334 Ognie sztuczne
UN 0335 Ognie sztuczne
UN 0336 Ognie sztuczne
UN 0337 Ognie sztuczne
UN 1001 Acetylen rozpuszczony
UN 1006 Argon sprężony
UN 1013 Ditlenek węgla
UN 1046 Hel sprężony
UN 1049 Wodór sprężony
UN 1066 Azot sprężony
UN 1072 Tlen sprężony
UN 1073 Tlen schłodzony skroplony
UN 1202 Olej napędowy lub Olej gazowy lub Olej opałowy lekki
UN 1951 Argon schłodzony skroplony
UN 1954 Gaz sprężony palny i.n.o.
UN 1956 Gaz sprężony i.n.o.
UN 1963 Hel schłodzony skroplony
UN 1965 Węglowodory gazowe, mieszanina skroplona i.n.o.
UN 1972 Metan schłodzony skroplony lub Gaz ziemny schłodzony skroplony
UN 1977 Azot schłodzony skroplony
UN 2187 Ditlenek węgla schłodzony skroplony
UN 3156 Gaz sprężony utleniający i.n.o.
UN 3157 Gaz skroplony utleniający i.n.o.
UN 3158 Gaz schłodzony skroplony i.n.o.
UN 3161 Gaz skroplony palny i.n.o.
UN 3163 Gaz skroplony i.n.o.

Umowa M300 obowiązuje również w Portugalii, Hiszpanii oraz we Włoszech i jest ważna do 12 maja 2021 r.

 

Opracowała:

mgr inż. Joanna Puchalska-Gad
Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

KOMUNIKAT

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie udzielania odstępstwa od wymogów rejestracyjnych przewidzianego w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012 dotyczącego produktów biobójczych w związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2 powodującym chorobę o nazwie COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjątkowym zapotrzebowaniem na środki dezynfekcyjne, informujemy o możliwości skorzystania z odstępstwa od wymogów rejestracyjnych dla produktów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji, przewidzianego w art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, na zasadzie odstępstwa od art. 17 i 19 ww. rozporządzenia, właściwy organ może wydać – na okres nieprzekraczający 180 dni – pozwolenie na udostępnianie na rynku lub stosowanie produktu biobójczego niespełniającego wymogów niniejszego rozporządzenia odnoszących się do wydania pozwolenia, do celów jego ograniczonego i kontrolowanego stosowania pod nadzorem właściwego organu, jeżeli zastosowanie tego rodzaju środka konieczne jest ze względu na wystąpienie zagrożenia dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, którego nie można powstrzymać innymi środkami.

W celu skorzystania z odstępstwa przewidzianego w art. 55 ust. 1 ww. rozporządzenia rekomendowane jest wykorzystanie formularza wniosku, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Prezes Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak

Źródło>>>

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją wystąpienia koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, powołując się na rekomendację Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ograniczamy ilość bezpośrednich spotkań i szkoleń dla naszych klientów.

Wszystkie spotkania umówione w przeciągu najbliższych dni zostaną przełożone na inny, dogodny dla Państwa termin. Prosimy, w miarę możliwości o korzystanie z kontaktu za pomocą urządzeń teleinformatycznych.

Z poważaniem,
Zespół Doradców THETA Doradztwo Techniczne

Zgodnie z naszą zasadą wcześniejszego informowania o wszelkich postępach i nowościach oraz aktualnych obowiązkach prawnych, przekazujemy Państwu niniejszą informację, w celu przygotowania się do zmian, jakie nastąpią w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych w związku z wejściem w życie nowej poprawki ATP do rozporządzenia CLP.

W dniu 18 lutego 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/669 zwane 14 ATP. Rozporządzenie weszło w życie dnia 24 października 2019 r. i obejmuje miedzy innymi zmiany, które zaczną obowiązywać od dnia 1 października 2021 r.

•  Wprowadzono nową klasyfikację dla ditlenku tytanu [CAS 13463-67-7] i zwroty EUH dla mieszanin zawierających ditlenek tytanu

•  Wprowadzono sprostowanie dla substancji pak, wysokotemperaturowa smoła [CAS 65996-93-2]

•  Wprowadzono nowe klasyfikacje dla poszczególnych substancji, w tym między innymi;
     - tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu; tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny [CAS 162881-26-7]
     - kobalt [CAS 7440-48-4]
     - metakrylan dodecylu [CAS 142-90-5]
     - ftalan diizoheksylu [CAS 71850-09-4]
     - 2-metyloimidazol [CAS 693-98-1]
     - dibutylobis(pentano-2,4-dionato-O,O’)cyn [CAS 22673-19-4]

•  Obliczono obowiązujące wartości ATE i wprowadzono nowe klasyfikacje dla poszczególnych substancji, w tym między innymi:
     - bis(sulfamidian) niklu; amidosulfonian niklu [CAS 13770-89-3]
     - tlenek etylenu; oksiran [CAS 75-21-8]
     - metaldehyd (ISO); 2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan [CAS 108-62-3]
     - dietyltoluamid (ISO): N,N-dietylo-m-toluamid [deet] [CAS 134-62-3]
     - chlorek metylortęci [CAS 115-09-3]

•  Skreślono pozycje:
     - polimer 4,4'-sulfonylobisfenolu z chlor-kiem amonu (NH4Cl), pentachloro fosforanem i fenolem [Numer indeksowy 604-083-00-X]
     - 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenylo)azo)fenylosulfamylo)fenylo)azo)-5-hydroksy-3-((4-nitrofenylo)azo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu [Numer indeksowy 611-159-00-6]

 

baner karty sds1

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG