THETA Doradztwo Techniczne

PL

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje Umowa europejska ADR, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w zmienionym wydaniu 2019–2021. W Polsce zacznie obowiązywać po ogłoszeniu jej tekstu w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić nie później niż do 26 kwietnia. Dokonane zmiany nie są rewolucyjne, ale warto o nich wiedzieć.

Przepisy ogólne
W funkcjonującym obecnie wyłączeniu całkowitym, wynikającym z charakteru operacji transportowych, usunięto podpunkt odnoszący się do przewozu maszyn lub urządzeń zawierających towary niebezpieczne w podzespołach lub w wyposażeniu. Obecnie powinny być one zaklasyfikowane do numeru UN 3363 Towary niebezpieczne w urządzeniach lub Towary niebezpieczne w przyrządach. Ich przewóz powinien być zorganizowany zgodnie z warunkami podanymi w przepisach szczególnych 301 oraz 672. Możliwe jest także zaklasyfikowanie do któregoś z numerów UN, od UN 3537 do UN 3548. Okres przejściowy na wprowadzenie tego przepisu to 31.12.2022 r. (...)

 

Czytaj cały artykuł>>>

Wersja PDF>>>

KW PiW small

Szanowni Państwo,

z powodu małego zainteresowania, zjazd absolwentów studiów podyplomowych na Wydziale Chemii UŁ nie odbędzie się.

Czytaj więcej>>>

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, został zamieszczony do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Nowa regulacja pozwoli na ograniczenie ryzyka szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pojawiającego się podczas świadczenia usług pozamedycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała. W projektowanym rozporządzeniu doprecyzowano minimalne standardy sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe; warunki świadczenia usług; sposoby postępowania mającego na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym; kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji.

Link>>>

1200 x 628px advert STUDIA UL

 

"Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych"

Studia adresowane są do osób związanych z przemysłem kosmetycznym. Skierowane są przede wszystkim do osób odpowiadających za zgodne z prawem wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu, do pracowników działów produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i kontroli jakości, zajmujących się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, a także do osób zatrudnionych w instytucjach i inspekcjach państwowych, jak również do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Chemia kosmetyczna i kosmetologia.

 

Szczegóły dotyczące tego kierunku znajdą Państwo na stronie: http://kosmetyki.studia-podyplomowe.info 

 

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:

prof UŁ dr hab. Robert Zakrzewski

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe "Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych"

ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

 

 

"Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi"

Studia przeznaczone są dla osób związanych z przemysłem chemicznym, w tym chemii gospodarczej, jak i dla osób zajmujących się importem i eksportem substancji i mieszanin, BHP oraz dla tych, którzy planując rozwój swojej kariery zawodowej chcą zostać, specjalistami o rzadkich interdyscyplinarnych kwalifikacjach.

 

Szczegóły dotyczące tego kierunku znajdą Państwo na stronie: http://chemia.studia-podyplomowe.info 

 

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:

prof UŁ dr hab. Jarosław Romański

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi"

ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

 

REKRUTACJA TRWA DO 25.09.2019 r.

www.studia-podyplomowe.info 

umowa ADR 2019 2021

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje Umowa europejska ADR w wydaniu 2019-2021. Dla przedsiębiorców będących uczestnikami przewozu oznacza to konieczność sprawdzenia, czy zmienione przepisy dotyczą również prowadzonej przez nich działalności oraz w jakim zakresie. Szkolenie Umowa ADR 2019 – na jakie zmiany należy się przygotować ma na celu przybliżenie wprowadzonych zmian, które powinny być wdrożone w przedsiębiorstwach podczas półrocznego okresu przejściowego (do 30 czerwca 2019 r.). Poruszone zostaną również kwestie związane z nowościami w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych oraz zmieniony Taryfikator kar.

Jeśli nie wiecie Państwo, czy dotyczą Państwa wymagania związane z transportem towarów niebezpiecznych lub nie jesteście pewni, czy powinniście wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie zasady wynikające z ADR, to szkolenie ADR dla początkujących jest właśnie dla Państwa. Pomożemy w zidentyfikowaniu roli oraz potrzeb przedsiębiorstwa związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Przekażemy Państwu podstawową wiedzę, niezbędną do wprowadzenia ADR. Wskażemy możliwości obniżenia kosztów drogiego transportu poprzez stosowanie wyłączeń. Omówione zostaną również podstawowe obowiązki związane z wykonywanymi czynnościami przewozowymi, wszelką sprawozdawczością i wystawianą dokumentacją. Ponadto klasy towarów niebezpiecznych, sposób dobierania odpowiednich opakowań, ich oznakowania, a także oznakowanie kontenera i jednostki transportowej.

Zespół THETA

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji nr 2019/831/UE z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do Rozporządzenia nr 1223/2009/WE dotyczącego produktów kosmetycznych. Niniejsze rozporządzenie obejmuje substancje, które zostały sklasyfikowane jako substancje CMR zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008/WE (CLP) na dzień 1 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie wprowadza w życie, długo wyczekiwany przez branżę, zakaz stosowania w produktach kosmetycznych formaldehydu oraz m.in. Quaternium-15, Chloroacetamide,, Cyclotetrasiloxane (D4), Dichloromethane, Acetaldehyde, Styrene. Ponadto istotne zmiany w załączniku V dotyczą także konserwantu o nazwie Polyaminopropyl Biguanide (PHMB), którego stężenie ograniczono do 0,1 % z zastrzeżeniem „Nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie”. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2019 r. Data ta jest ostateczna dla wycofania produktów z rynku zawierających składniki dodane do załącznika II rozporządzenia oraz innych zmian przewidzianych na mocy rozporządzenia Omnibus.

Zachęcamy do zapoznania się aktem prawnym i służymy swoją pomocą celem sprawdzenia zgodności Państwa receptur kosmetyków z nowymi przepisami.

Zespół THETA

 

 1250x300 BI IX

 

Beauty Innovations to wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń branżowych. Tegoroczna edycja odbędzie się 11 czerwca w hotelu Novotel Centrum Łódź. Właśnie ruszyła rejestracja!

Beauty Innovations – Forum Branży Kosmetycznej skierowane jest przede wszystkim do właścicieli, prezesów i członków zarządu firm produkcyjnych i dystrybuujących produkty kosmetyczne, pracowników laboratoriów, działów badawczo-wdrożeniowych, osób zajmujących się marketingiem firm kosmetycznych, firm świadczących usługi dla branży kosmetycznej, dostawców surowców kosmetycznych, technologii, aparatury, odczynników, opakowań, przedstawicieli uczelni wyższych, studentów oraz osób zainteresowanych, związanych z branżą kosmetyczną.

To, co wyróżnia to wydarzenie, to przede wszystkim merytoryczne wykłady prowadzone przez najlepszych ekspertów z branży.

– Dokładamy wszelkich starań, aby program konferencji był ciekawy i merytorycznie naprawdę dobry, dlatego współpracujemy z doświadczonymi osobami, będącymi ekspertami w danej dziedzinie, posiadającymi nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie – mówi Adrianna Wojno, Koordynator Konferencji.

Program tegorocznej edycji podzielony jest na 4 bloki tematyczne:
1. Prawo
2. Sprzedaż i marketing
3. Opakowania
4. Nauka, Receptury, Badania

Konferencja zakończy się debatą, w której wezmą udział prelegenci.

Bardzo ważnym punktem programu, który cieszy się naprawdę dużą popularnością, jest networking, jeszcze bardziej skuteczny dzięki specjalnej platformie B2B przeznaczonej do umawiania spotkań biznesowych.
– Każdy z uczestników ma możliwość umówienia się na takie indywidualne spotkanie z potencjalnym kontrahentem, partnerem biznesowym. Spotkania te odbywają się w komfortowych warunkach, w specjalnie wydzielonej strefie – mówi Adrianna Wojno.

Głównym Sponsorem Konferencji jest firma Safic-Alcan, lider na rynku dystrybucji składników do produkcji dla różnych gałęzi przemysłu.

Partnerem merytorycznym jest Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Zapisy na konferencję już trwają.

Koszt uczestnictwa to 650 zł netto/os, studenci: 450 zł netto/os (rejestracja). Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą Wystawcy.

Tegoroczna edycja odbędzie się 11 czerwca, w hotelu Novotel Centrum Łódź.

Więcej informacji na stronie: www.konferencja.biotechnologia.pl 

 


W 2002 r. Światowa Organizacja Zdrowie (WHO) zdefiniowała substancję zaburzającą funkcjonowanie układu hormonalnego jako substancję lub mieszaninę, która zmienia funkcjonowanie tego układu i wywołuje tym samym efekty szkodliwe dla zdrowia w nienaruszonym organizmie, u jego potomstwa lub w jego (sub)populacjach.

Przyjmuje się, że substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (ang. endocrine disruptors, ED) stanowią substancje, które mają wpływ na działanie układu hormonalnego ludzi (i zwierząt) i spełniają jednocześnie trzy warunki:
1. wykazują działanie hormonalne,
2. wywołują efekty szkodliwe,
3. między tym działaniem i efektami istnieje związek przyczynowo-skutkowy. (...)

Czytaj cały artykuł>>>

Wersja PDF>>>

KW PiW small

 baner konf ChiB 04 06 2019

W dniu 4 czerwca 2019 r. odbędzie się dziewiąta edycja Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej. Wydarzenie organizuje EPS Media, wydawca czasopisma „Chemia i Biznes” i „Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”.

Konferencja odbędzie się 4 czerwca br. w Warszawie w Airport Hotel Okęcie****. W trakcie spotkania z prezentacjami wystąpią przedstawiciele takich firm i instytucji, jak: A.I.S.E. aisbl, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., BASF Germany, CHT Germany GmbH, Emerald Kalama Chemical, Harke Chemicals GmbH, Nolichem Spółka z o.o., Nouryon, Politechnika Łódzka, Instytut Podstaw Chemii Żywności, SGS Institut Fresenius GmbH, THETA Doradztwo Techniczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Wacker Chemie AG, Wheatoleo.

Celem konferencji jest przekazanie informacji o aktualnym stanie branży chemii gospodarczej, stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów, umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży, ale też integracja branży.

W konferencji wezmą udział właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menedżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych, jak również menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży chemii gospodarczej, pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii gospodarczej oraz przedstawiciele nauki.

 

Termin: 4 czerwca 2019 r.

Lokalizacja: Airport Hotel Okęcie****, ul. 17 stycznia 24, 02-148 Warszawa

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 15 maja 2019 r.

 

Program>>>

Formularz zgłoszenia>


ORGANIZATOR:

EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
ul. Jana Kazimierza 21A/96
01-248 Warszawa
tel./faks: +48 22 253 81 01

Zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi to obecnie jeden z głównych problemów ochrony środowiska zarówno w Europie, jak i na świecie.

Produkcja tworzyw sztucznych wzrosła 25-krotnie w ciągu ostatnich 40 lat. Szacuje się, iż do 2017 roku całkowita ilość wyprodukowanych tworzyw sztucznych osiągnęła poziom około 8,3 miliardów ton. Z powodu nieodpowiedniego utylizowania produktów z tworzyw sztucznych oraz niepoddawania ich recyklingowi stanowią one długotrwałe zanieczyszczenie środowiska, którego skalę najlepiej widać na przykładzie zanieczyszczenia oceanów i mórz.

Dodatkowo produkty z tworzyw sztucznych mogą przekształcać się pod wpływem promieniowania UV czy ścierania mechanicznego w drobinki plastikowe, zwane mikroplastikami, które również stanowią poważne zagrożenie dla środowiska wodnego.


Mikroplastik – co to takiego

Nie została jeszcze opracowana oficjalna definicja pojęcia „mikroplastik”. Propozycja przedstawiona w 2015 r. przez Cosmetics Europe (europejskie stowarzyszenie handlowe w branży kosmetyków i higieny osobistej) mianem plastikowych mikrogranulek określa celowo dodawane, nierozpuszczalne w wodzie, stałe cząstki z tworzywa sztucznego o wielkości 5 mm lub mniejszej, które są używane do złuszczania lub oczyszczania w spłukiwanych produktach do pielęgnacji osobistej. Pod pojęciem mikroplastiku znajdziemy również stałe cząstki z tworzywa sztucznego o wielkości 5 mm lub mniejszej, nierozpuszczalne w wodzie, które mogą tworzyć morskie odpady...

Czytaj cały artykuł>>>

Wersja PDF>>>

KW PiW small

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes