THETA Doradztwo Techniczne

PL

CosmeticBusiness 2019

 

W dniach 25-26 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się czwarta edycja targów CosmeticBusiness Poland. Ponad 250 wystawców oraz reprezentowanych firm i marek przedstawi tu nowe rozwiązania w koncepcjach formulacji, procesach produkcji, usługach laboratoryjnych oraz opakowaniach dla produktów kosmetycznych i detergentowych.

W ramach towarzyszących targom wykładów i warsztatów omawiane będą tematy związane z wpływem polityki zrównoważonego rozwoju w przemyśle kosmetycznym, nowe rozwiązania w świecie opakowań, trendy w formulacji produktów kosmetycznych w różnych częściach świata oraz trendy kolorystyczne na rynku kosmetycznym na kolejne lata.

 

Innowacyjne rozwiązania dla opakowań kosmetycznych

Na gości targowych czekają w tym roku liczne nowości ze świata opakowań kosmetycznych: rozwiązania dotyczące zapobiegania podrabianiu opakowań, innowacyjne technologie służące zabezpieczeniu marki i komunikacji, wymogi dotyczące etykiet kosmetycznych oraz najlepsze, sprawdzone w praktyce, rozwiązania z obszaru ekspozycji produktów kosmetycznych w punktach sprzedaży.

Pełna lista wystawców.

 

Wykłady, konferencje, warsztaty z trendów

Branża kosmetyczna to jedna z niewielu gałęzi przemysłu, które charakteryzują się tak dynamicznym rozwojem oraz ukierunkowaniem na aktualne trendy w branży.

W programie znajdzie się m.in. prezentacja na temat trendów kolorystycznych na rynku kosmetycznym na wiosnę/lato 2021, wykład o nowych trendach w formulacji produktów kosmetycznych w USA, Europie i Chinach, a także prezentacja na temat wpływu polityki zrównoważonego rozwoju na przemysł kosmetyczny. Drugiego dnia zapraszamy m.in. na wykład poświęcony wyzwaniom w branży kosmetycznej w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz na wykład na temat warunków certyfikacji kosmetyków na rynek Stanów Zjednoczonych.

Program konferencji.

 

Spotkania matchmakingowe dla właścicieli marek i dystrybutorów

Marki kosmetyczne poszukujące dystrybutorów w Europie będą miały możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych podczas spotkań B2B towarzyszących targom CosmeticBusiness Poland. Swój udział zgłosiło już wiele interesujących marek kosmetycznych, z takich krajów jak: Polska, Niemcy, Włochy i Grecja. Dystrybutorów zapraszamy do rejestracji on-line i do odkrywania młodych, dynamicznie rozwijających się marek, zwłaszcza z obszaru kosmetyków naturalnych. Udział w spotkaniach matchmakingowych jest bezpłatny. Więcej informacji.

 

Bezpłatny wstęp dla przedstawicieli branży

Wstęp na targi Cosmetic Business Poland 2019 oraz udział w programie konferencyjnym targów jest dla odwiedzających, reprezentujących branżę kosmetyczno-detergentową, bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji on-line.

CosmeticBusiness 2019 a

UFI zglaszanie informacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z artykułem 45 rozporządzenia CLP każdy wprowadzający do obrotu mieszaniny niebezpieczne ma obowiązek zgłoszenia informacji na temat tej mieszaniny do wyznaczonego na terytorium danego kraju ośrodka toksykologicznego. Obecnie w Polsce zgłoszenia takie wykonuje się za pomocą ELDIOM i składa elektronicznie w Biurze ds. Substancji Chemicznych.

Od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać załącznik VIII rozporządzenia CLP, który wprowadza zharmonizowany system zgłoszeń informacji o mieszaninach niebezpiecznych (PCN) i zmienia sposób ich zgłaszania. Nowy sposób zgłoszeń będzie dotyczyć poszczególnych grup produktów w następujących etapach:

1. od dnia 1 stycznia 2020 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do stosowania przez konsumentów

2. od dnia 1 stycznia 2021 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowania profesjonalnego

3. od dnia 1 stycznia 2024 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowania przemysłowego.

Zgłoszenie związane będzie z przekazaniem wyznaczonym organom szczegółowych informacji (m.in. klasyfikacja i oznakowanie, informacje toksykologiczne, informacje fizykochemiczne, skład chemiczny) na temat niebezpiecznych mieszanin wprowadzonych do obrotu.

Załącznik VIII rozporządzenia CLP wraz z nowym sposobem zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych wprowadza numer UFI, czyli niepowtarzalny, 16-cyforwy kod, który będzie stanowił powiązanie konkretnego produktu ze zgłoszeniem w zharmonizowanym systemie zgłoszeń. Nowy numer musi być podany na etykiecie produktu.

Po więcej informacji na temat zgłoszeń zapraszamy na szkolenie.

 

1200 x 628px advert STUDIA UL

 

"Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych"

Studia adresowane są do osób związanych z przemysłem kosmetycznym. Skierowane są przede wszystkim do osób odpowiadających za zgodne z prawem wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu, do pracowników działów produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i kontroli jakości, zajmujących się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, a także do osób zatrudnionych w instytucjach i inspekcjach państwowych, jak również do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Chemia kosmetyczna i kosmetologia.

 

Szczegóły dotyczące tego kierunku znajdą Państwo na stronie: http://kosmetyki.studia-podyplomowe.info 

 

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:

prof UŁ dr hab. Robert Zakrzewski

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe "Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych"

ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

 

 

"Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi"

Studia przeznaczone są dla osób związanych z przemysłem chemicznym, w tym chemii gospodarczej, jak i dla osób zajmujących się importem i eksportem substancji i mieszanin, BHP oraz dla tych, którzy planując rozwój swojej kariery zawodowej chcą zostać, specjalistami o rzadkich interdyscyplinarnych kwalifikacjach.

 

Szczegóły dotyczące tego kierunku znajdą Państwo na stronie: http://chemia.studia-podyplomowe.info 

 

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:

prof UŁ dr hab. Jarosław Romański

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi"

ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

 

REKRUTACJA TRWA DO 25.09.2019 r.

www.studia-podyplomowe.info 

Produkty biobójcze podlegają pod rejestrację i uzyskanie pozwolenia umożliwiającego legalne wprowadzenie produktu na rynek. Pozwolenia te są obecnie wydawane zgodnie z procedurą narodową (przejściową) bądź procedurą europejską, dlatego też ewentualne unieważnienie pozwolenia należy rozpatrywać biorąc pod uwagę procedurę zgodnie z którą produkt został zarejestrowany.

Pozwolenie na obrót może być zmienione z urzędu albo na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Prezes Urzędu Rejestracji zawiadamia podmiot odpowiedzialny o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uchylenia pozwolenia na obrót, wzywając go jednocześnie o złożenie w terminie 30 dni dodatkowych wyjaśnień w sprawie.

Unieważnienie pozwoleń narodowych

Pozwolenia na obrót produktem biobójczym w procedurze narodowej wydawane są z datą ważności do 31.12.2024 r., czyli do końca tzw. okresu przejściowego. Pozwolenie może być jednak wcześniej unieważnione z kilku względów opisanych poniżej. 

1. Pozwolenie na obrót podlega uchyleniu z urzędu, jeżeli stwierdzono, że we wniosku o wydanie pozwolenia na obrót lub w dokumentacji załączonej do wniosku podano dane nieprawdziwe, bądź podmiot odpowiedzialny udostępnia na rynku produkt biobójczy niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na obrót. Ponadto uchylenie pozwolenia następuje również w sytuacji, gdy dostawca substancji czynnej zawartej w produkcie nie znajduje się w wykazie zgodnie z art. 95 rozporządzenia 528/2012.

2. Pozwolenie zostaje uchylone także w sytuacji, gdy zawarta w produkcie substancja czynna została wycofana z programu przeglądu.

3. Pozwolenie na produkt może zostać uchylone kiedy to substancja czynna została zatwierdzona jako ostatnia substancja czynna z produktu w danej grupie produktowej, a podmiot nie złożył wniosku o rejestrację w procedurze europejskiej w odpowiednim dla danej substancji czynnej terminie.

4. Uchylenie pozwolenia ma również miejsce, kiedy to wniosek został przez podmiot złożony, jednakże bez dochowania wymaganego przepisami terminu; czyli do daty zatwierdzenia ostatniej substancji czynnej w produkcie.

Czytaj więcej na naszym BLOGU>>>

 CBP 2019 LOGO RGB LANG PL

 

W ramach tegorocznej edycji Branżowych Targów Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego CosmeticBusiness Poland (Warszawa, 25 – 26 września 2019) zorganizowana zostanie wystawa produktów i usług dla przemysłu kosmetycznego, realizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju pod hasłem The green way of cosmetics.

Celem wystawy jest zaprezentowanie w podświetlanych gablotach przykładów konkretnych produktów obecnych na rynku i gotowych do zastosowania przez producentów kosmetyków. Firmy, które posiadają w swojej ofercie produkty/usługi zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju (sustainable product) i są zainteresowane zaprezentowaniem ich w ramach wystawy, prosimy o uzupełnienie formularza do 23 sierpnia i odesłania go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Formularz do pobrania>>>

Więcej informacji o targach znajdą Państwo na www.cosmetic-business.pl 

1200 x 628px advert STUDIA UL

 

"Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych"

Studia adresowane są do osób związanych z przemysłem kosmetycznym. Skierowane są przede wszystkim do osób odpowiadających za zgodne z prawem wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu, do pracowników działów produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i kontroli jakości, zajmujących się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, a także do osób zatrudnionych w instytucjach i inspekcjach państwowych, jak również do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Chemia kosmetyczna i kosmetologia.

 

Szczegóły dotyczące tego kierunku znajdą Państwo na stronie: http://kosmetyki.studia-podyplomowe.info 

 

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:

prof UŁ dr hab. Robert Zakrzewski

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe "Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych"

ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

 

 

"Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi"

Studia przeznaczone są dla osób związanych z przemysłem chemicznym, w tym chemii gospodarczej, jak i dla osób zajmujących się importem i eksportem substancji i mieszanin, BHP oraz dla tych, którzy planując rozwój swojej kariery zawodowej chcą zostać, specjalistami o rzadkich interdyscyplinarnych kwalifikacjach.

 

Szczegóły dotyczące tego kierunku znajdą Państwo na stronie: http://chemia.studia-podyplomowe.info 

 

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:

prof UŁ dr hab. Jarosław Romański

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi"

ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

 

REKRUTACJA TRWA DO 25.09.2019 r.

www.studia-podyplomowe.info 

DISTRIBUTOR LOUNGE LOGO RGB

 

Branżowym Targom Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego CosmeticBusiness Poland towarzyszyć będzie Distributors Matchmaking, czyli spotkania B2B pomiędzy właścicielami marek i producentami kosmetyków, a dystrybutorami z Europy.

Zapraszamy właścicieli marek do bezpłatnej rejestracji swojego udziału do 23 sierpnia. Od 26 sierpnia swój udział rejestrować będą dystrybutorzy.

Spotkania odbywać się będą w dniu 25 września w hali numer 4 na stoisku Distributors Lounge, numer CB 801. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

Rejestracja krok po kroku:

Krok 1: Zarejestruj się na stronie i stwórz swój profil.

Krok 2: Stwórz ofertę swojej firmy przedstawiającą szczegółowo produkty lub usługi.

Krok 3: Po zatwierdzeniu przez organizatora Twojego profilu możesz zapoznać się z profilami innych zarejestrowanych uczestników i opublikowanymi ofertami współpracy.

Krok 4: W przypadku znalezienia uczestnika lub oferty, który/która spełnia Twoje oczekiwania, możesz wysłać zapytanie o spotkanie. Po zaakceptowaniu Twojego zapytania o spotkanie wybrany uczestnik podaje dzień i godzinę spotkania i odsyła do Ciebie potwierdzenie. Każde spotkanie trwa 30 minut. Terminarz spotkań wygenerowany zostanie automatycznie.

Krok 5: Zarejestruj się jako odwiedzający targi CosmeticBusiness Poland 2019 i wydrukuj swój bilet.


REJESTRACJA

Rejestracja aktywna jest do dnia 25.09.2019 pod adresem:

https://distributors-matchmaking-cosmeticbusiness-poland.b2match.io/ 

 

  kosmetyczni 1250x300


Termin: 5 września 2019 r.

Lokalizacja: Hotel Sound Garden,  Warszawa

 

W 2018 roku Komisja Europejska opublikowała tzw. „Strategię Plastikową” – Europejską strategię na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Zakłada ona odpowiedzialne zarządzanie plastikiem, zwiększenie stopnia recyclingu, szukanie innych, niż plastikowe rozwiązań w opakowaniach w całej Europie. Mimo wyborów i ostatnich zmian personalnych, kwestie te będą nadal wysoko na agendzie polityków europejskich. Zapowiedziała to nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen w wytycznych politycznych na lata 2019 -2024. Chcę otworzyć nowy front w naszej walce z odpadami z tworzyw sztucznych. (…) Emisja dwutlenku węgla musi mieć swoją cenę. Każda osoba i każdy sektor będzie musiał wnieść swój wkład. (…) Zaproponuję Nowy Plan działania w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, skupiający się na zrównoważonym korzystaniu z zasobów (…) – to tylko niektóre z deklaracji nowej Prezydent Unii Europejskiej.

 

Realizacja ambitnych celów dla Europy ma zakończyć się w 2030 roku, dlatego już dziś we wszystkich krajach członkowskich trwają debaty i narady, jak najszybciej i najskuteczniej wdrożyć w życie zalecenia Komisji.

 

Mamy świadomość, że będzie to okres rewolucyjnych zmian dla wszystkich przedsiębiorców, także dla tych z sektora kosmetycznego. Wiemy, że proces ten jest niezbędny i wymaga zaangażowania wszystkich stron, na każdym etapie życia plastiku w środowisku. Tylko wspólnym wysiłkiem administracji rządowej, samorządów, projektantów i producentów opakowań, przedsiębiorców i firm, recyklerów, a na końcu także konsumentów, możemy osiągnąć sukces.

 

Dziś w Polsce jesteśmy jednak w momencie, w którym możemy jedynie zgadywać, czy najpierw przyjdą twarde regulacje, czy zmiany wymusi na nas coraz bardziej świadomy konsument. Będziemy o tym rozmawiać już 5 września 2019 do Hotelu Sound Garden w Warszawie. Odbędzie się tam pierwsza konferencja poświęcona wykorzystaniu plastiku w sektorze kosmetycznym. Wspólnie z ekspertami będziemy dyskutować o możliwości recyclingu opakowań po produktach kosmetycznych; zastanowimy się, czy biotworzywa są alternatywą dla sektora kosmetycznego; sprawdzimy, jak projektować ekologiczne opakowania. Zainspirujemy się już dostępnymi rozwiązaniami i zastanowimy się, w którą stronę pójdą innowacje.

 

Najważniejszym punktem konferencji będzie premiera Raportu – „Strategia Plastikowa i Kosmetyki. Nowa era opakowań” – który Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego przygotował dla Państwa wraz z Deloitte Polska. Raport pokazuje sytuację polskiego sektora na dziś, identyfikuje główne problemy oraz zawiera rekomendacje dla polskiego Rządu co do kierunku projektowania przyszłych rozwiązań legislacyjnych czy edukacyjnych w obszarze szeroko pojętej Strategii Plastikowej. Ta część Konferencji nabiera szczególnego znaczenia biorąc pod uwagę fakt, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii objęło Konferencję i Raport swoim patronatem, a Pani Minister Jadwiga Emilewicz przyjęła nasze zaproszenie i oficjalnie otworzy wydarzenie.

 

Bądźcie z nami 5 września w Warszawie!

 

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie: https://kosmetyczni.pl/pl/strategia-plastikowa-i-kosmetyki-nowa-era-opakowan.html 

 

16 lipca 2019 r. Europejska Agencja Chemikaliów dodała 4 nowe substancje do listy SVHC:

SVHC tabela

Lista kandydacka to lista substancji, które mogą mieć poważne skutki dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Substancje na liście kandydackiej są również znane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy i są kandydatami do ewentualnego włączenia na listę zezwoleń, czyli do załącznika XIV rozporządzenia REACH. Gdy znajdą się na liście autoryzacji, przemysł będzie musiał wystąpić o zezwolenie na dalsze stosowanie substancji po dacie ostatecznej. Firmy mogą mieć zobowiązania prawne wynikające z włączenia substancji na listę kandydacką. Obowiązki te mogą mieć zastosowanie do substancji wymienionej jako takiej, w mieszaninach lub w wyrobach. 

W szczególności każdy dostawca wyrobów zawierających substancję z listy kandydackiej powyżej stężenia 0,1% wag. ma obowiązki komunikacyjne wobec klientów w dół łańcucha dostaw i wobec konsumentów. Ponadto importerzy i producenci wyrobów zawierających tę substancję mają sześć miesięcy od daty umieszczenia jej na liście kandydackiej (16 lipca 2019 r.) na powiadomienie o tym fakcie ECHA. Dla substancji wprowadzanej do obrotu w czystej postaci lub będącej składnikiem mieszaniny w stężeniu 0,1% wymagane jest opracowanie karty charakterystyki.

Zespół THETA

 

 CBP 2019 LOGO RGB LANG PL

 

Udana współpraca pomiędzy targami CosmeticBusiness Poland a HPCI – Home and Personal Care Ingredients Exhibition and Conference liczyć będzie w tym roku już cztery lata. W dniach od 25 do 26 września br. na terenie EXPO XXI w Warszawie producenci i właściciele marek będą mieli okazję po raz kolejny zapoznać się z najnowszą ofertą recepturowania, produkcji i opakowań dla branży kosmetycznej i detergentowej. 

CosmeticBusiness Poland to jedyne na polskim rynku targi prezentujące ofertę wszystkich sektorów produkcji kosmetyków i chemii gospodarstwa domowego. Branżowy charakter targów, a także ich jasne ukierunkowanie na przemysł kosmetyczny i detergentowy sprawiły, że wspólnie z HPCI stanowią najważniejsze w Polsce miejsce spotkań biznesowych przedstawicieli tych gałęzi przemysłu“, tłumaczy Markus Geisenberger, Dyrektor Generalny Leipziger Messe, oraz dodaje: Już po raz czwarty we współpracy z targami HPCI będziemy mieli zaszczyt powitać w Warszawie ponad 250 wystawców i reprezentowanych przez nich firm i marek.“

Targi CosmeticBusiness Poland od swojej pierwszej edycji cieszą się wsparciem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Od 2018 roku do grona partnerów dołączyła także Polska Izba Opakowań.

 

Bogata oferta wystawców i szerokie grono odwiedzających

Oferta targów CosmeticBusiness Poland oraz HPCI obejmuje cztery główne sektory: surowce, produkcja, opakowania oraz usługi. Dzięki temu właściciele marek i producenci kosmetyków znajdą w jednym miejscu i czasie wyczerpującą ofertę dla każdego etapu produkcji kosmetyków i detergentów.

W tym roku do grona wystawców dołączyło wiele nowych firm. Należy do nich m.in. producent opakowań Packit z Niemiec, Pont Packaging z Holandii, czy Discos z Włoch. Po raz pierwszy obecny będzie także producent na zlecenie, firma Union Cosmetic z Czech. Sektor surowców wzbogacą takie nowe firmy jak Seppic oraz Siltech.

Targi CosmeticBusiness Poland cieszą się dużym uznaniem zarówno ze strony odwiedzających z Polski, jak i z krajów sąsiadujących. Goście targowi cenią sobie nie tylko bogatą ofertę wystawców, ale także możliwość wzięcia udziału w interesującym programie konferencji, który towarzyszy targom przez cały czas ich trwania.

Zeszłoroczną edycję targów odwiedzili przedstawiciele wiodących w Polsce marek, m.in. AVA, Bell, Bielenda, Biedronka, DAX, Delia, Dr. Irena Eris, Farmona, OCEANIC, czy Ziaja. Do grona odwiedzających tegoroczną edycję dołączą obok wyżej wymienionych, przedstawiciele innych, liczących się na rynku firm i marek.

 

W programie tredny i innowacje

Targom towarzyszyć będzie bogaty program konferencji, wykładów i prezentacji. Dla gości targowych stanowi on okazję do zdobycia wiedzy, uzyskania aktualnych informacji z rynku, wymiany doświadczeń oraz pozyskania nowych kontaktów biznesowych. Na agendzie pojawią się m.in. prezentacje wystawców, informujące o nowych produktach i usługach, a także wykłady na temat trendów na lata 2020/2021, będące cenną inspiracją dla każdego właściciela marki czy producenta kosmetyków.

W programie znajdzie się także wykład Instytutu Badania Rynku Euromonitor na temat trendów napędzających rynek kosmetyczny oraz warsztaty „How trends can impact my decisions on colour: brand, packaging, product“, organizowane przez agencję Carlin. Warsztaty odbywać się będą dwa razy dziennie pierwszego i drugiego dnia targów, a udział w nich to okazja do osobistego dialogu ze specjalistami z agencji Carlin na temat adaptacji konkretnych trendów i innowacji do własnych produktów.

Drugiego dnia targów, 26 września odbędzie się znana i ceniona na rynku konferencja opakowaniowa PACKAGING [R]EVOLUTION, organizowana przez firmę Aniflex. Nowości ze świata opakowań, druku etykiet, uszlachetniania i zdobienia oraz designu zaprezentowane zostaną przez cenionych praktyków rynku opakowaniowego. Konferencja dedykowana jest osobom odpowiedzialnym za kreowanie i wdrażanie strategii opakowań, managerom marketingu, managerom marek, grafikom oraz szefom zakupów.


Spotkania matchmakingowe z dystrybutorami

Już po raz drugi targom CosmeticBusiness Poland towarzyszyć będzie Distributors Lounge, czyli spotkania B2B pomiędzy właścicielami marek i producentami kosmetyków, a dystrybutorami z Europy.

 

Bezpłatny wstęp dla przedstawicieli branży

Zapraszamy na: https://cosmeticbusiness2019.registration-form.online/?lang=PL 

 

Kontakt dla prasy:
Christian Heinz
Rzecznik prasowy targów
CosmeticBusiness Poland
Leipziger Messe GmbH
tel.: +49 (0)341 / 678 6514
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kontakt w Polsce:
Magdalena Dziemidek
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 22 414 44 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

CosmeticBusiness Poland: www.cosmetic-business.pl    
CosmeticBusiness: www.cosmetic-business.com  

 

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG