PL

Kalendarz szkoleń

Jak właściwie opakować i oznakować produkt kosmetyczny Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
  1. Wymagania prawne dotyczące opakowań kosmetyków.
  2. Ocena bezpieczeństwa opakowania jako element oceny bezpieczeństwa kosmetyku.
  3. Badania opakowań kosmetyków.
  4. Produkty kosmetyczne jako towary paczkowane.
  5. Szczegółowe wymagania dotyczące oznakowań towarów paczkowanych w tym oznaczania towarów paczkowanych znakiem „e”
  6. Zgłaszania faktu paczkowania lub importu towarów paczkowanych.
  7. Oznakowanie produktów kosmetycznych wynikające z artykułu 19 rozp. 1223/2009/WE.
  8. Kryteria dotyczące tworzenia oświadczeń o produktach kosmetycznych wynikające z rozp. 655/2013/EU.
  9. Warsztaty - tworzenie etykiet kosmetyków, weryfikacje deklaracji marketingowych.
Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem i dystrybucją produktów kosmetycznych, w tym w sposób szczególny pracowników działów marketingu oraz pracowników organów kontrolnych zajmujących się zagadnieniami prawnymi z branży kosmetycznej.
 
Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu oznakowania i właściwego opakowania produktu kosmetycznego, poznanie dodatkowych wymagań prawnych dotyczących towarów paczkowanych – prawidłowego oznaczenia ilości nominalnej, zgłaszania faktu paczkowania lub importu towarów paczkowanych. Zapoznanie się z wymaganiami dla opakowań produktów kosmetycznych i niezbędnych badań w ich obrębie, oceną wpływu materiału opakowaniowego, konstrukcji na masę kosmetyczną będącą elementem oceny bezpieczeństwa kosmetyku. Uczestnicy szkolenia otrzymają istotne wskazówki dotyczące przygotowania etykiet i tworzenia deklaracji marketingowych, kryteriów dotyczących uzasadniania oświadczeń. Ważnym elementem będzie część warsztatowa pozwalająca na weryfikacje etykiet kosmetyków, w tym deklaracji marketingowych.
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”. W firmie THETA specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych, specjalista ds. produktów kosmetycznych oraz systemu ELDIOM.
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro
 
Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie
Termin: 12.10.2017
570 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: OOPK/12102017
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Przy zgłoszeniu uczestnictwa dwóch osób z firmy.

 

RABAT 10 %

 

Trzecia i każda następna osoba z tej samej firmy otrzyma

Rabat 20 %

Dodatkowe informacje Beata Rusek Beata Rusek

 

tel: 508 398 907

Fax: 042 253 01 00

b.rusek@theta-doradztwo.pl

 

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć