PL

Kalendarz szkoleń

Klasyfikacja i oznakowanie według rozporządzenia CLP- warsztaty Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
1. Rozporządzenie CLP:
  • Podstawowe definicje;
  • Kryteria klasyfikacji;
  • Wykaz klasyfikacji i oznakowania;
  • Szczególne zasady dotyczące oznakowania i pakowania niektórych substancji i mieszanin;
2. Warsztaty z klasyfikacji mieszanin:
  • Klasyfikacja ze względu na zagrożenia fizyczne, dla zdrowia oraz środowiska.
3. Warsztaty z oznakowania substancji i mieszanin:
  • Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze;
  • Identyfikator produktu;
  • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia;
  • Zwroty wskazujące środki ostrożności;
  • Dodatkowe elementy oznakowania.

4. Podsumowanie warsztatów i dyskusja.

 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

Uczestnicy:
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które w swojej pracy mają do czynienia z produktami chemicznymi, a przede wszystkim zawodowo zajmujących się klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz osób odpowiadających za prawidłowe wykonanie Karty Charakterystyki i etykiety.
 
Cel:
Z dniem 01.06.2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące kart charakterystyki i klasyfikacji oraz oznakowania. Rozporządzenie CLP jest jedynym obowiązującym aktem prawnym przy klasyfikacji i oznakowaniu towarów chemicznych. Jeśli jeszcze nie zapoznaliście się Państwo z zasadami wynikającymi z tego przepisu to powinniście się zgłosić na szkolenie.
Celem warsztatów jest nauczenie poprzez intensywne ćwiczenia prawidłowej klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin, wynikającej z rozporządzenia CLP. Ponieważ szkolenie składa się głownie z warsztatów, mile widziane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu rozporządzenia CLP.
 
Szkolenie poprowadzi:

Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 Wykład

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15 Wykład

13:15 – 13:45 Obiad

13:45 – 15:15 Wykład

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie

Termin: 15.09.2017
570 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: CLP/15092017
Dostępnych miejsc: 5

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Przy zgłoszeniu uczestnictwa dwóch osób z firmy.

 

RABAT 10 %

 

Trzecia i każda następna osoba z tej samej firmy otrzyma

Rabat 20 %

Dodatkowe informacje Beata Rusek Beata Rusek

 

tel: 508 398 907

Fax: 042 253 01 00

b.rusek@theta-doradztwo.pl

 

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć