PL

Kalendarz szkoleń

Wyroby – obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
  1. Co to jest wyrób? Podejmowanie decyzji, czy przedmiot jest wyrobem, czy mieszaniną, a może wyrobem o specjalnym przeznaczeniu. Wyroby z  zamierzonym uwolnieniem.
  2. Rejestracja substancji zawartych w wyrobach- czy muszę, a jeśli tak to kiedy?
  3. WYMOGI DOTYCZĄCE SUBSTANCJI WZBUDZAJĄCYCH SZCZEGÓLNIE DUŻE OBAWY- lista kandydacka SVHC.
  4. Zgłaszanie substancji zawartych w wyrobach.
  5. Jak dowiedzieć się czy „mój” wyrób zawiera substancję z listy SVHC w wymaganym zakresie i czy mam obowiązek powiadomienia o tym ECHA i klienta? Rozwiązywanie zadań.Przekazywanie informacji o substancjach zawartych w wyrobach w łańcuchu dostaw.
  6. Ograniczenia dla substancji w wyrobach.
  7. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH względem wyrobów.
  8. Dyskusja i pytania od uczestników biorących udział w szkoleniu.
 
Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
 
Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za rejestrację i zgłoszenie substancji w wyrobie  a przede wszystkim  producentów, importerów, dystrybutorów i dalszych użytkowników, którzy zamierzają wprowadzać lub już wprowadzają do obrotu substancje zawarte w wyrobach.
 
Cel:
Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów wyrobów - podlegających wymaganiom rozporządzenia REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów. Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych wskazówek dotyczących rejestracji substancji w wyrobie, zawartości SVHC oraz ułatwienie decyzji czy dany przedmiot jest wyrobem w myśl rozporządzenia REACH?
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr Jolanta Białczak - absolwentka wydz. Matematyczno–Fizyczno– Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie bezpiecznego zarządzania chemikaliami ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH i CLP w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarządzania. Audytor wewnętrzny REACH – certyfikat TÜV NORD. Absolwentka studiów podyplomowych Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca z długoletnim stażem w placówkach oświatowych. Obecnie wykładowca Podyplomowych Studiów - Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi oraz Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej.
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro
 
Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie
 
Termin: 06.09.2017
570 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: WYR/06092017
Dostępnych miejsc: 7
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Przy zgłoszeniu uczestnictwa dwóch osób z firmy.

 

RABAT 10 %

 

Trzecia i każda następna osoba z tej samej firmy otrzyma

Rabat 20 %

Dodatkowe informacje Beata Rusek Beata Rusek

 

tel: 508 398 907

Fax: 042 253 01 00

b.rusek@theta-doradztwo.pl

 

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć