PL

Kalendarz szkoleń

DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
1. Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów.

2. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw – rola i funkcje dalszego użytkownika.

3. Dalszy użytkownik, a rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH.

4. Dalszy użytkownik, a komunikacja w łańcuchu dostaw:

  • karty charakterystyki,
  • scenariusze narażenia,
  • informowanie o wyrobach,
  • przekazywanie informacji w górę łańcucha dostawy,

5. System deskryptorów jako narzędzie komunikacji pomiędzy dalszym użytkownikiem a rejestrującym.

6. Raport Bezpieczeństwa Chemicznego przygotowywany przez dalszego użytkownika.

7. Dalszy użytkownik, a klasyfikacja substancji i mieszanin oraz notyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP.

8. Dalszy użytkownik, a zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.

9. Zakazy i ograniczenia.

10. Znaczenie wyrobów w REACH dla dalszego użytkownika:

  • definicja pojęcia wyrób,
  • problemy z klasyfikacją,
  • obowiązki producentów wyrobów zgodnie z REACH,
  • substancje z listy SVHC,

11. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP przez dalszego użytkownika.

12. Dyskusja.

 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
Uczestnicy:
Szkolenie jest skierowane do wszystkich Dalszych użytkowników odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.
 
Cel:
Na szkoleniu zostaną omawiane podstawowe obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (produktów chemicznych) oraz wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.
 
Szkolenie poprowadzi:
Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro
 
Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie
Termin: 16.01.2018
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: DU/16012018
Dostępnych miejsc: 10

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Beata Rusek Beata Rusek

 

tel: 508 398 907

Fax: 042 253 01 00

b.rusek@theta-doradztwo.pl

 

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć

zarząd | management

dr Tomasz Gendek

Właściciel | CEO, Managing Director

t.gendek@theta-doradztwo.pl

+48 502 348 357

de

Michał Jackowski

Dyrektor zarządzający | COO

m.jackowski@theta-doradztwo.pl

+48 505 715 917

gb

sekretariat | secretariat

Anna Kasprzak

Kierownik Biura | Office manager

biuro@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 00

degb

SDS/CLP

Aleksandra Gendek

Starszy Specjalista ds. Kart Charakterystyki
Senior Expert in Safety Data Sheets

a.gendek@theta-doradztwo.pl

ru

Anna Michalska-Maciejczyk

Starszy Specjalista ds. Kart Charakterystyki
Senior Expert in Safety Data Sheets

a.michalska@theta-doradztwo.pl

gb

Ewelina Strzelecka-Szewc

Specjalista ds. Kart Charakterystyki
Expert in Safety Data Sheets

e.strzelecka@theta-doradztwo.pl

gbit

Agata Turek

Specjalista ds. Kart Charakterystyki
Expert in Safety Data Sheets

a.turek@theta-doradztwo.pl

gbde

Magdalena Skoneczna

Specjalista ds. Kart Charakterystyki
Expert in Safety Data Sheets

m.skoneczna@theta-doradztwo.pl

gb

Alicja Włodarska

Specjalista ds. Kart Charakterystyki
Expert in Safety Data Sheets

a.wlodarska@theta-doradztwo.pl

gb

Dominika Gajewska

Specjalista ds. Kart Charakterystyki
Expert in Safety Data Sheets

d.gajewska@theta-doradztwo.pl

gb

REACH

Anna Królak

Starszy Specjalista ds. REACH i CLP
Senior Expert in REACH & CLP

a.krolak@theta-doradztwo.pl

+48 517 465 299

gb

Kinga Wasilewska

Specjalista ds. REACH i CLP
Expert in REACH & CLP

k.wasilewska@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 03; +48 502 755 748

gb

transport

Joanna Puchalska-Gad

Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie Dangerous Goods’Safety Adviser
ADR / IMDG / IATA

j.gad@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 04; +48 733 562 170

gbit

Michał Maciejczyk

Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie
Dangerous Goods’Safety Adviser
ADR / IMDG

m.maciejczyk@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 04; +48 503 611 292

gb

biocydy | biocidal products

Dorota Kaczorowska

Starszy Specjalista ds. rejestracji produktów biobójczych
Senior Expert in Registration of biocidal products

d.kaczorowska@theta-doradztwo.pl

+48 508 398 909

gb

Katarzyna Gniadek

URLOP MACIERZYŃSKI / MATERNITY LEAVE
Specjalista ds. rejestracji produktów biobójczych
Expert in Registration of biocidal products

k.gniadek@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 05; +48 510 633 383

gb

Anna Frączkowska

Specjalista ds. rejestracji produktów biobójczych
Expert in Registration of biocidal products

a.fraczkowska@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 05; +48 507 718 703

gb

Monika Cegiełka

Specjalista ds. rejestracji produktów biobójczych i kart charakterystyki
Expert in Registration of biocidal products & SDS

m.cegielka@theta-doradztwo.pl

+48 502 336 783

gb

kosmetyki | cosmetics products

Marta Kuberska-Maciejewska

Starszy Specjalista ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków
Senior Expert in Safety Assessment of Cosmetics

m.maciejewska@theta-doradztwo.pl

+48 517 465 229

degb

Michalina Świerczyńska

Specjalista ds. Niebezpiecznych Produktów Chemicznych i Kosmetyków
Expert in Hazardous Chemicals and Cosmetics

m.swierczynska@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 06; +48 507 030 292

gb

szkolenia | training department

Beata Rusek

Specjalista ds. szkoleń
Expert in Training

b.rusek@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 01; +48 508 398 907

tłumaczenia | translation department

Monika Gotowalska

Tłumacz
Translator

m.gotowalska@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 08; +48 665 383 576

gbfr

dział handlowo-marketingowy

Tomasz Berecki

Specjalista ds. marketingu
Marketing Specialist

t.berecki@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 07; +48 508 352 432

gb

Piotr Machnicki

Kierownik ds. kluczowych klientów
Key Account Manager

p.machnicki@theta-doradztwo.pl

+48 502 336 743

księgowość | accounting

Aneta Kosiorek

Księgowa
Accountant

a.kosiorek@theta-doradztwo.pl

+48 42 253 01 01

de