PL

VIII Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej

baner

Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej.

Termin: 8 maja 2018 r.
Lokalizacja: Warszawa, Puławska Residence Hotel - ul. Puławska 361

Konferencja kierowana jest do:
- właścicieli, prezesów, dyrektorów zarządzających, menedżerów marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych
- menadżerów decydujących o zakupach w firmach z branży chemii gospodarczej
- pracowników działów R&D firm przemysłu chemii gospodarczej
- przedstawicieli nauki

Celem jest:
- przekazanie informacji o aktualnym stanie branży chemii gospodarczej
- stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów
- integracja branży
- umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży

Koszt uczestnictwa:
- dla 1 osoby z firmy – 390 zł + VAT
- dla 2 osób z firmy – 365 zł + VAT za 1 osobę
- dla więcej niż 3 osób z firmy – 330 zł + VAT za 1 osobę

PROGRAM KONFERENCJI>>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>

Organizator:
EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
ul. Jana Kazimierza 21A/96, 01-248 Warszawa

kalendarium zmian 2018

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za kolejny rok współpracy. Wierzymy, że 2018 pozwoli na dalszy rozwój Państwa firmy a my będziemy dalej mogli być jego częścią.

Nowy rok to również perspektywa zmian i konieczność dopełnienia określonych obowiązków.

Realizując nasze motto: „Nasza wiedza, Twój sukces” przypominamy o nadchodzących terminach, związanych z wprowadzaniem do obrotu różnych rodzajów substancji i mieszanin chemicznych.

Pod poniższym linkiem publikujemy kalendarium zmian w przepisach prawnych i wynikających z nich obowiązków, jakie mogą Państwa czekać w najbliższym czasie.

http://www.theta-doradztwo.pl/images/pismo/pismo_THETA__2018.pdf

Zespół doradców
THETA Doradztwo Techniczne

KOMUNIKAT BIURA DS. SUBSTANCJI CHEMICZNYCH:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o toczących się pracach legislacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską w związku ze zmianą rozporządzenia (WE) NR 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie brzmienia artykułow 8 i 9 odnoszących się do:

- opłat z tytułu wniosków o udzielenie zezwolenia złożonych na mocy art. 62 rozporządzenia REACH określonych w załączniku VI rozporządzenia NR 340/2008
- opłat z tytułu przeglądów zezwoleń na mocy art. 61 rozporządzenia REACH określonych w załączniku VII rozporządzenia Nr 340/2008.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z proponowanymi zmianami i przedstawiania swoich uwag, które posłużą przedstawicielowi Polski do wypracowania i przedstawienia stanowiska w powyższej sprawie w czasie posiedzenia Komitetu ds. REACH w Brukseli.

Uwagi prosimy przedstawiać pisemnie do dnia 2 lutego 2018 r. na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

01 - Draft_ACT_Final
02 - Draft_ANNEX_Final

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.


Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.


Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


Środki KFS może przeznaczyć na:
1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.


Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.


W 2018 r. o wsparcie finansowe kształcenia ustawicznego mogą się ubiegać:
• osoby reprezentujące w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe. Zawody deficytowe dla danego obszaru można sprawdzić na: www.barometrzawodow.pl ;
• Przedsiębiorstwa stosujące w firmach nowe technologie i narzędzia pracy;
• Osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
• Osoby po 45 roku życia.


Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z środków KFS można uzyskać w Urzędzie Pracy właściwym do siedziby firmy ubiegającej się o dofinansowanie.

Firma THETA pomaga wypełnić wniosek w zakresie dotyczącym informacji na temat realizowanego szkolenia.

 Nasz Partner firma doradcza Interseroh zaprasza na bezpłatny Webinar:

 

„Nowe rozwiązania i planowane zmiany prawne w zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku”

 18.01.2018 (czwartek) o godz.10.00-13.00

Zarejestruj się już dziś!

W programie szkolenia?
Krzysztof Hornicki, doradca środowiskowy Interseroh omówi kwestie związane z:
1. Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
- zakres funkcjonowania oraz nowe obowiązki przedsiębiorców

2. Opłatą recyklingową obejmującą torby na zakupy z tworzywa sztucznego
- wyjaśnienie wątpliwości związanych z praktycznym stosowaniem nowych przepisów

3. Ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
- nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

 

Aby wziąć udział wystarczy …
1. Wypełnić formularz rejestracyjny
2. W dniu szkolenia należy kliknąć w link z transmisją online (otrzymają go Państwo w osobnym
e-mailu najpóźniej 2 dni przed szkoleniem)
3. Komputer z dostępem do Internetu oraz głośniki/słuchawki

 

Pakiet korzyści z udziału w szkoleniu online!
• Udział w szkoleniu bez wychodzenia z biura!
• Aktywny udziału w sesji, możliwość zadawania pytań prowadzącemu w formie Czatu
• Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
• Najwyższej jakości Nagranie ze szkolenia, możliwość wielokrotnego odtwarzania
• Komplet materiałów szkoleniowych (Prezentacja, Konspekt z odpowiedziami, Certyfikat)

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Zapamiętaj! 18 stycznia 2018r., godz. 10.00:13.00, szkolenie online

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2228 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

THETA Doradztwo Techniczne to profesjonalna firma z segmentu specjalistycznego doradztwa B2B. Od ponad 15 lat zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wprowadzania do obrotu produktów chemicznych (m.in. w obszarze REACH/MSDS/CLP, ADR/RID/IMDG/IATA, biocydów, kosmetyków, itp.). Działamy na obszarze Polski, Wspólnoty Europejskiej i rynkach pozaunijnych.

 

business 01


 Rozwijając nowe obszary aktywności zatrudnimy osobę na stanowisko:

Doradca ds. certyfikacji


Numer referencyjny: CERT/281117/LOD

 


 

OPIS STANOWISKA
Osoba na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • współtworzenie i rozwój działu certyfikacji
 • opracowywanie dokumentacji i przygotowanie klientów do certyfikacji w niezależnych jednostkach certyfikujących
 • prowadzenie szkoleń i audytów u klientów
 • budowanie pozytywnych relacji z klientami
 • współpracę merytoryczną z ekspertami wewnętrznymi firmy oraz zewnętrznymi podwykonawcami
 • zdobywanie nowych i utrzymywanie posiadanych uprawnień w zakresie związanym z pracą działu

 


 

WYMAGANIA

 • znajomość procesów technologicznych w branży kosmetycznej lub pokrewnych
 • praktyczną znajomość któregoś z systemów z niżej wymienionych branż (pisanie procedur i instrukcji):
   - IFS HPC i/lub
   - ISO 22716/GMP i/lub
   - ISO 9001
 • wykształcenie wyższe (chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, farmacja lub pokrewne)
 • znajomość język angielskiego w mowie i piśmie w stopniu min. dobrym
 • dobra znajomość pakietu MS Office (excel, word, power point)
 • dokładność i cierpliwość, umiejętność pracy z dokumentami (także w jęz. obcych)
 • gotowość do nauki poprzez pracę oraz duży stopień samodzielności
 • gotowość do wyjazdów służbowych (prawo jazdy kat. B)
 • umiejętność pracy zespołowej i pracy pod presją czasu

mile widziane i preferowane będą dodatkowo umiejętności:

 • wiedza nt. wymagań prawnych związanych z wprowadzaniem do obrotu kosmetyków i/lub produktów chemicznych
 • potwierdzenie swoich kompetencji odpowiednimi certyfikatami/uprawnieniami

 


 

OFERUJEMY

 • etatowe zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w biurze THETA w Łodzi
 • wymagającą i satysfakcjonującą pracę niosącą dużo nowych wyzwań w ciekawej i niszowych dziedzinach
 • możliwość potwierdzenia swoich wysokich kompetencji zawodowych
 • pracę w dynamicznym, otwartym zespole specjalistów
 • intensywne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • możliwość doskonalenia umiejętności w kontakcie z różnymi firmami

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY

CV oraz list motywacyjny w językach: polskim i angielskim proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31. grudnia 2017 r.
Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.


Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji
zgodnie z ustawą : Dz. U. Nr 133 poz. 833 z 29.08.1997 r.”

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785 i 1566) zarządza się, co następuje...

Zdajemy sobie sprawę, że obchodzenie się z substancjami, mieszaninami i wyrobami chemicznymi niesie ze sobą spore ryzyko. Aby maksymalnie zminimalizować zagrożenia, potrzebna jest szeroka wiedza nie tylko o własnościach poszczególnych substancji czy mieszanin chemicznych, ale także o sposobach oceny tych zagrożeń.

Czytaj więcej>>> (CAŁY ARTYKUŁ)

KW PiW small

 

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Chemia i biznes
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH