PL

 Nasz Partner firma doradcza Interseroh zaprasza na bezpłatny Webinar:

 

„Nowe rozwiązania i planowane zmiany prawne w zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku”

 18.01.2018 (czwartek) o godz.10.00-13.00

Zarejestruj się już dziś!

W programie szkolenia?
Krzysztof Hornicki, doradca środowiskowy Interseroh omówi kwestie związane z:
1. Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
- zakres funkcjonowania oraz nowe obowiązki przedsiębiorców

2. Opłatą recyklingową obejmującą torby na zakupy z tworzywa sztucznego
- wyjaśnienie wątpliwości związanych z praktycznym stosowaniem nowych przepisów

3. Ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
- nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

 

Aby wziąć udział wystarczy …
1. Wypełnić formularz rejestracyjny
2. W dniu szkolenia należy kliknąć w link z transmisją online (otrzymają go Państwo w osobnym
e-mailu najpóźniej 2 dni przed szkoleniem)
3. Komputer z dostępem do Internetu oraz głośniki/słuchawki

 

Pakiet korzyści z udziału w szkoleniu online!
• Udział w szkoleniu bez wychodzenia z biura!
• Aktywny udziału w sesji, możliwość zadawania pytań prowadzącemu w formie Czatu
• Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
• Najwyższej jakości Nagranie ze szkolenia, możliwość wielokrotnego odtwarzania
• Komplet materiałów szkoleniowych (Prezentacja, Konspekt z odpowiedziami, Certyfikat)

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Zapamiętaj! 18 stycznia 2018r., godz. 10.00:13.00, szkolenie online

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2228 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

THETA Doradztwo Techniczne to profesjonalna firma z segmentu specjalistycznego doradztwa B2B. Od ponad 15 lat zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wprowadzania do obrotu produktów chemicznych (m.in. w obszarze REACH/MSDS/CLP, ADR/RID/IMDG/IATA, biocydów, kosmetyków, itp.). Działamy na obszarze Polski, Wspólnoty Europejskiej i rynkach pozaunijnych.

 

business 01


 Rozwijając nowe obszary aktywności zatrudnimy osobę na stanowisko:

Doradca ds. certyfikacji


Numer referencyjny: CERT/281117/LOD

 


 

OPIS STANOWISKA
Osoba na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • współtworzenie i rozwój działu certyfikacji
 • opracowywanie dokumentacji i przygotowanie klientów do certyfikacji w niezależnych jednostkach certyfikujących
 • prowadzenie szkoleń i audytów u klientów
 • budowanie pozytywnych relacji z klientami
 • współpracę merytoryczną z ekspertami wewnętrznymi firmy oraz zewnętrznymi podwykonawcami
 • zdobywanie nowych i utrzymywanie posiadanych uprawnień w zakresie związanym z pracą działu

 


 

WYMAGANIA

 • znajomość procesów technologicznych w branży kosmetycznej lub pokrewnych
 • praktyczną znajomość któregoś z systemów z niżej wymienionych branż (pisanie procedur i instrukcji):
   - IFS HPC i/lub
   - ISO 22716/GMP i/lub
   - ISO 9001
 • wykształcenie wyższe (chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, farmacja lub pokrewne)
 • znajomość język angielskiego w mowie i piśmie w stopniu min. dobrym
 • dobra znajomość pakietu MS Office (excel, word, power point)
 • dokładność i cierpliwość, umiejętność pracy z dokumentami (także w jęz. obcych)
 • gotowość do nauki poprzez pracę oraz duży stopień samodzielności
 • gotowość do wyjazdów służbowych (prawo jazdy kat. B)
 • umiejętność pracy zespołowej i pracy pod presją czasu

mile widziane i preferowane będą dodatkowo umiejętności:

 • wiedza nt. wymagań prawnych związanych z wprowadzaniem do obrotu kosmetyków i/lub produktów chemicznych
 • potwierdzenie swoich kompetencji odpowiednimi certyfikatami/uprawnieniami

 


 

OFERUJEMY

 • etatowe zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w biurze THETA w Łodzi
 • wymagającą i satysfakcjonującą pracę niosącą dużo nowych wyzwań w ciekawej i niszowych dziedzinach
 • możliwość potwierdzenia swoich wysokich kompetencji zawodowych
 • pracę w dynamicznym, otwartym zespole specjalistów
 • intensywne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • możliwość doskonalenia umiejętności w kontakcie z różnymi firmami

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY

CV oraz list motywacyjny w językach: polskim i angielskim proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31. grudnia 2017 r.
Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.


Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji
zgodnie z ustawą : Dz. U. Nr 133 poz. 833 z 29.08.1997 r.”

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785 i 1566) zarządza się, co następuje...

Zdajemy sobie sprawę, że obchodzenie się z substancjami, mieszaninami i wyrobami chemicznymi niesie ze sobą spore ryzyko. Aby maksymalnie zminimalizować zagrożenia, potrzebna jest szeroka wiedza nie tylko o własnościach poszczególnych substancji czy mieszanin chemicznych, ale także o sposobach oceny tych zagrożeń.

Czytaj więcej>>> (CAŁY ARTYKUŁ)

KW PiW small

 

Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

>>>POBIERZ PLIK PDF

Studia przeznaczone są dla osób związanych m.in. z przemysłem gospodarczo-chemicznym, dla osób zajmujących się importem i eksportem substancji i mieszanin oraz służb BHP. Ich celem jest przekazanie wiedzy w zakresie klasyfikacji, oznakowania substancji i mieszanin chemicznych, sporządzania kart charakterystyki, zasad rejestracji substancji, wprowadzania wyrobów do obrotu, a także ich magazynowania i transportu.

Program uwzględnia praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział studentów i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres prowadzącej rekrutację w imieniu wydziału chemii ł firmy:

THETA Doradztwo Techniczne, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź

Rekrutacja trwa do 20.09.2017 r.

www.studia-podyplomowe.info

Zagadnienia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa transportu. Dobór stosownych opakowań może zapobiec wypadkowi, a prawidłowa klasyfikacja i oznakowanie towarów mogą mieć decydujące znaczenie podczas akcji ratowniczej.

Czytaj więcej>>>

KW PiW small

 

Realizując jedno z podstawowych praw konsumenta – prawo do informacji – wprowadzający do obrotu przekazują za pośrednictwem etykiety podstawowe i jednocześnie niezbędne dane o produkcie: o jego składzie, sposobie użycia, wskazówkach, dotyczących bezpiecznego stosowania oraz dacie ważności. Ważne jest, aby wszelkie informacje, zwłaszcza te mogące bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo konsumentów, były zapisane w sposób rzetelny i zrozumiały. Zakres informacji, które trzeba koniecznie umieścić na etykiecie kosmetyków, określa artykuł 19 rozporządzenia 1223/2009/WE.

Czytaj więcej>>>

KW PiW small

 

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Chemia i biznes
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH