PL

THETA Doradztwo Techniczne to profesjonalna firma z segmentu specjalistycznego doradztwa B2B. Od ponad 15 lat zajmująca się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wprowadzania do obrotu produktów chemicznych oraz (m.in. w obszarze REACH, ADR/IMDG/IATA, MSDS, CLP, biocydów, kosmetyków, e-papierosów, itp.). Działamy na obszarze Polski, Wspólnoty Europejskiej i rynkach pozaunijnych.

 

business 01


 

Młodszy Specjalista ds. Kart Charakterystyki (MSDS)

Miejsce pracy: Łódź
Region: łódzkie
Numer referencyjny: MSDS/271017/LOD

 


 

OPIS STANOWISKA
Osoba na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • tworzenie i współtworzenie dokumentacji niezbędnej do klasyfikacji substancji i mieszanin,
 • opracowywanie kart charakterystyki substancji i mieszanin (MSDS) – również w językach obcych,
 • wyszukiwanie nowości prawnych i interpretacji w zakresie CLP i MSDS,
 • współpracę z klientami i podwykonawcami,
 • wspieranie innych działów firmy: m.in. szkoleń i transportu materiałów niebezpiecznych,
 • zestawienie i raportowanie wyników pracy.

 


 

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe – chemia, biologia, farmacja, inżynieria chemiczna - lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu co najmniej dobrym,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dokładność i cierpliwość, umiejętność pracy z dokumentami (także w jęz. obcych),
 • gotowość do nauki poprzez pracę,
 • umiejętność pracy zespołowej i pracy pod presją czasu;

mile widziane i preferowane będą dodatkowo umiejętności:

 • wiedza nt. wymagań rozp. REACH/CLP oraz klasyfikacji substancji i mieszanin,
 • praktyczna umiejętność tworzenia kart charakterystyki (MSDS),
 • znajomość innego jęz. obcego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • praktyczna wiedza w zakresie wymagań prawnych przy wprowadzaniu do obrotu różnego rodzaju produktów chemicznych.

 


 

OFERUJEMY

 • etatową pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • wymagającą i satysfakcjonującą pracę niosącą dużo nowych wyzwań w ciekawej i niszowej dziedzinie,
 • możliwość potwierdzenia swoich umiejętności zawodowych, językowych i intelektualnych,
 • pracę w dynamicznym, otwartym zespole specjalistów,
 • miłą, rodzinną atmosferę pracy,
 • możliwości rozwoju poprzez szkolenia, kontakty (w tym zagraniczne) oraz nabywanie rzadkich umiejętności zawodowych.

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY

CV oraz list motywacyjny w językach: polskim i angielskim proszę kierować do dnia 26. listopada 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662), prowadzonych przez THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Łodzi."

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785 i 1566) zarządza się, co następuje...

Zdajemy sobie sprawę, że obchodzenie się z substancjami, mieszaninami i wyrobami chemicznymi niesie ze sobą spore ryzyko. Aby maksymalnie zminimalizować zagrożenia, potrzebna jest szeroka wiedza nie tylko o własnościach poszczególnych substancji czy mieszanin chemicznych, ale także o sposobach oceny tych zagrożeń.

Czytaj więcej>>> (CAŁY ARTYKUŁ)

KW PiW small

 

Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

>>>POBIERZ PLIK PDF

Studia przeznaczone są dla osób związanych m.in. z przemysłem gospodarczo-chemicznym, dla osób zajmujących się importem i eksportem substancji i mieszanin oraz służb BHP. Ich celem jest przekazanie wiedzy w zakresie klasyfikacji, oznakowania substancji i mieszanin chemicznych, sporządzania kart charakterystyki, zasad rejestracji substancji, wprowadzania wyrobów do obrotu, a także ich magazynowania i transportu.

Program uwzględnia praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział studentów i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres prowadzącej rekrutację w imieniu wydziału chemii ł firmy:

THETA Doradztwo Techniczne, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź

Rekrutacja trwa do 20.09.2017 r.

www.studia-podyplomowe.info

Zagadnienia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa transportu. Dobór stosownych opakowań może zapobiec wypadkowi, a prawidłowa klasyfikacja i oznakowanie towarów mogą mieć decydujące znaczenie podczas akcji ratowniczej.

Czytaj więcej>>>

KW PiW small

 

Realizując jedno z podstawowych praw konsumenta – prawo do informacji – wprowadzający do obrotu przekazują za pośrednictwem etykiety podstawowe i jednocześnie niezbędne dane o produkcie: o jego składzie, sposobie użycia, wskazówkach, dotyczących bezpiecznego stosowania oraz dacie ważności. Ważne jest, aby wszelkie informacje, zwłaszcza te mogące bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo konsumentów, były zapisane w sposób rzetelny i zrozumiały. Zakres informacji, które trzeba koniecznie umieścić na etykiecie kosmetyków, określa artykuł 19 rozporządzenia 1223/2009/WE.

Czytaj więcej>>>

KW PiW small

 

Rok 2017 to dla wielu przedsiębiorców czas decyzji, związanych z rejestracją substancji. Zgodnie z okresami przejściowymi, zawartymi w rozporządzeniu REACH, wszyscy, którzy dokonali rejestracji wstępnej w terminie 1 czerwca – 1 grudnia 2008 r. lub opóźnionej rejestracji wstępnej dla tonażu poniżej 100 ton/rok, do 1 czerwca 2018 r. muszą dokonać rejestracji właściwej. Statystyki pokazują, że wśród tych rejestrujących jest wiele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które samodzielnie będą musiały zmierzyć się z tym tematem. Niniejszym artykułem rozpoczynamy krótki cykl, dotyczący rejestracji substancji w 2018 r. Mamy nadzieję, że wesprzemy Państwa podczas tego procesu.

Czytaj więcej>>>

KW PiW small

 

baner Beauty Innov 2017

Termin: 23 maja 2017 r.

Lokalizacja: Łódź, Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29,

 

Wydarzenie skierowane jest do:

- właścicieli, prezesów i członków zarządu firm produkcyjnych i dystrybuujących produkty kosmetyczne,
- pracowników laboratoriów, działów badawczo-wdrożeniowych, osób zajmujących się marketingiem firm kosmetycznych,
- firm świadczących usługi dla branży kosmetycznej, dostawców surowców kosmetycznych, technologii, aparatury, odczynników, opakowań,
- przedstawicieli uczelni wyższych, studentów oraz osób zainteresowanych, związanych z branżą kosmetyczną.

 

 Podczas konferencji uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, gdzie kazdy z uczestnikow bedzie mogl skorzystac z doradztwa firmy THETA:

REACH & CLP - doradztwo w zakresie:
1. rejestracji substancji
2. zezwoleń
3. ograniczeń i zakazów w obrocie chemikaliami
4. kart charakterystyki i scenariuszy narażenia jako dokumentów w łańcuchu dostaw
5. certyfikacji REACH
6. klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin
7. notyfikacja substancji

Ekspert:
Anna Królak – Starszy Specjalista ds. REACH i CLP / Senior Expert in REACH & CLP

 

KOSMETYKI – doradztwo w zakresie:
1. wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych
2. legislacji składnikowej
3. etykietowania
4. stosowanych oświadczeń marketingowych
5. notyfikacji produktów kosmetycznych na portalu CPNP
6. sporządzania dokumentacji dotyczącej gotowych produktów kosmetycznych
7. kart charakterystyki surowców kosmetycznych

Ekspert:
Marta Kuberska- Maciejewska – Starszy Specjalista ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków / Senior Expert in Safety Assessment of Cosmetics
Michalina Świerczyńska – Specjalista ds. Niebezpiecznych Produktów Chemicznych i Kosmetyków / Expert in Hazardous Chemicals and Cosmetics

 

Program konferencji składa się z półgodzinnych wykładów prowadzonych przez najlepszych ekspertów z branży kosmetycznej. Konferencja zakończy się debatą w której wezmą udział prelegenci.

PROGRAM>>>

OFICJALNA STRONA ORGANIZATORA KONFERENCJI>>>

Koordynator konferencji:
Anna Miłowska
Tel.: +48 782 468 130
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

19 kwietnia 2017r w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie 2017/698 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Powyższe rozporządzenie zawiera zaktualizowany wykaz substancji będących obecnie w trakcie programu przeglądu substancji czynnych stosowanych w biocydach, zastępując tym samym w całości załącznik II do rozporządzenia 1062/2014. Aktualny wykaz zawiera m.in. substancje w postaci „nano” oraz substancje zawarte w części 2 załącznika II do rozporządzenia 1062/2014, które zgłoszono do programu przeglądu w określonym terminie.

Należy jednak pamiętać, iż w dowolnej chwili ocena poszczególnych substancji czynnych może się zakończyć (zatwierdzeniem lub niezatwierdzeniem). Dlatego weryfikując status substancji czynnej nie należy opierać się jedynie na danych uzyskanych z rozporządzenia 2017/698. W przypadku, gdy dana substancja znajduje się w programie przeglądu wg powyższego rozporządzenia konieczne jest również potwierdzenie, że status tej konkretnej substancji nie zmienił się po dacie publikacji rozporządzenia.

Anna Frączkowska

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Chemia i biznes
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH